ZEEUWS LANDSCHAÏ AGENDA s HET ZEEUWSE LANDSCHAP ME JAARGANG NR. 3, SEPTEMBER 1998 „Zeeuws Landschap" is een uitgave van de Stichting „Het Zeeuwse Land schap". Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt toegezonden aan begunstigers van de Stichting. De uitgaven van de Stichting geven voorlichting over het behoud van en de zorg voor landschappelijk, natuir wetenschappelijk en cultuurhistorisch belangrijke terreinen in het algeme<>r en in Zeeland in het bijzonder. Overname van artikelen en illustra ties alleen met toestemming van dc redactie met bronvermelding. Verdronken Land van Saeftinghe Gratis excursies voor donateurs/ begunstigers van de Stichting "Het Zeeuwse Landschap", die een geldig lidmaatschapsbewijs kunnen tonen, hun gezinsleden, mensen die voor aanvang van de tocht donateur/ begunstiger worden en donateurs van andere provinciale landschappen worden gehouden op: woensdag 23 september 09.45 uur zaterdag 21 november 09.45 uur zaterdag 26 september 13.45 uur Alle excursies zijn uitsluitend bedoeld voor individuele personen of gezin nen. Niet voor groepen groter dan vijf personen. Tochten in groepsver band moeten schriftelijk worden aangevraagd. Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht, is de excursie niet geschikt voor hartpatiënten, minder validen en kinderen onder de tien jaar. Goed passende kleding, die vuil mag worden en kniehoge laarzen worden aanbevolen. Denk ook aan reserve kleding voor na de tocht. De duur van de tocht bedraagt 3 a 4 uur. Vertrekpunt: café "Het Verdronken Land", Koninginnestraat 21, Emmadorp (gemeente Hulst). Bezoekerscentrum "Saeftinghe" Het centrum ligt aan de Emmaweg 4 te Emmadorp, 3 km ten noorden van Graauw. Het centrum is dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 2,50 (Bfr 50) Tel. 0114-633110 Het Zwin woensdag 14 oktober 10.00 uur woensdag 21 oktober 10.00 uur woensdag 30 december 10.00 uur Aangeraden wordt laarzen mee te nemen. Kosten fl 5,00 per persoon (incl. toegang bezoekerscentrum); kinderen fl 3,50. Donateurs en hun huisgenoten gratis. De excursies ver trekken vanaf bezoekerscentrum 't Zwin, tussen Retranchement en Cadzand-bad. Het bezoekerscentrum is geopend van 16 mei t/m 6 septem ber, van 3 t/m 25 oktober en van 26 tot en met 31 december van 13.00 tot 18.00 uur. Tel. 0117-392221. Verdronken Zwarte Polder Inlagen Noord-Beveland In juli en augustus iedere woensdag excursie om 19.30 uur. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het rioolgemaal bij Nieuwvliet-bad. Kosten: fl 2,50 p.p., donateurs en hun huisgenoten gratis. woensdag 23 september 14.00 ut woensdag 30 december 14.00 uu Vertrek vanaf de parkeerplaats bij c inlaag Keihoogte ten noordoosten van Wissenkerke. Voor donateurs ei hun huisgenoten gratis; overigen »i kaartverkoop bij de VVV-Noord- Beveland. Neeltje Jans Op avontuur op het eiland van zam wind en water. Bijzondere excursies in een bijzonder gebied. Iedere eer ste zondag van de maand om 14.0c Vertrek vanaf het naambord van He Zeeuwse Landschap/Natuurmonu menten, op de hoogste parkeerplaa van Delta-expo, aan de Oosterschelc kant. Deelname fl 7,50 p.p., dona teurs en hun huigenoten fl 5,- p.p Kinderen fl 2,50. Nadere informatie: mevr. P.A. Sloof, tel. 0113-695431 Neeltje Jans per boot en te voet Een unieke combinatie van een vaartocht op de Oosterschelde met een wandeltocht op Neeltje Jans. donderdag 22 oktober 11.00 uur zondag 25 oktober 11.00 uur donderdag 29 oktober 11.00 uur zaterdag 26 december 11.00 uur zondag 27 december 11.00 uur Vervolg agenda, zie pag. 21 Boahoeve (Camping) leuwchc

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 2