NATUURLIJK WELKOM OP DE SLIKKEN VAN DE HEEN WEEK VAN HET LANDSCHAP 19-26 SEPTEMBER E ind september Week van het Landschap. Het is zo langzamerhand een niet meer weg te denken traditie bij Het Zeeuwse Landschap. Dit jaar staat onder het thema "Natuurlijk welkom" het natuurgebied Slikken van de Heen centraal. Vanuit een grote partytent op de parkeerplaats bij het Schelde-Rijnkanaal starten de activiteiten, ledereen kan daaraan gratis deelnemen, maar u als donateur bent natuurlijk dubbel welkom. Postentocht Excursies Op de beide zaterdagen, 19 en 26 september is in het gebied een speur tocht uitgezet. Via een bewegwijzer- de route doorkruist u het terrein, waarbij u onderweg vijf stempelpos ten tegenkomt, waar speciale activi teiten plaatsvinden. Zo is er een vogelobservatiepost, waar u met behulp van verrekijkers en telescopen een kijkje kunt nemen in het rijke vogelleven van het gebied. Op een strategische plek is een post inge richt waar u van alles te weten komt over de plantengroei. Het verhaal over de beweiding met Schotse Hoog landers krijgt u te horen van een specialist die enkele dieren bij de hand heeft als levend demon-stratie- materiaal. Ook wie meer wil weten over het ontstaan van het gebied of over de insectenfauna kan bij een speciaal ingerichte post terecht. Een brede kreek oversteken met een vlot geeft aan de tocht een avontuurlijk tintje. U kunt op de zaterdagen te recht in de partytent van 10.00 tot Jonge lepelaar in de kolonie op de Slikken van de Heen. De Slikken van de Heen. Wilgen en adelaarsvarens langs een oude getijdekreek. Startpunt aktiviteiten. Van maandag 21 t/m vrijdag 25 sep tember is er iedere dag een rond leiding. Onder leiding van een gids doorkruist u het gebied en onderweg krijgt u alle informatie over planten en dieren die er leven. Een extra tocht speciaal voor rolstoelgebruikers en andere mensen met een handicap wordt gehouden op vrijdag 25 sep tember om 14.00 uur. Voor deze tocht graag tevoren telefonisch aan melden via het telefoonnummer van 16.00 uur. Wie de hele tocht wil lopen moet uiterlijk om 13.30 uur starten vanaf de partytent. Deelnemers die alle stempelposten gepasseerd zijn krijgen een leuke herinnering mee. Er is ook gelegenheid om dezelfde bewegwijzerde route te lopen op zondag 20 en 27 september. De partytent en de stempelposten zijn dan echter niet bemand. de Stichting: 0113-569110. De Slikken van de Heen vormen één van de paradepaardjes van Het Zeeuwse Landschap. Alleen al het landschap is heel bijzonder. Nadat

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 4