SAEFTINGHE INSPIREERT DOOR CAROLIEN ABRAHAMSE e bezoeker die afgelopen zomer bezoekerscentrum Saeftinghe bezocht met het idee kennis op te doen over het Verdronken Land van Saeftinghe, kreeg een extraatje mee. Want naast de altijd aanwezige informatie over de flora, fauna en ontstaansgeschiedenis van dit unieke brakwatergebied, kon het publiek ook kennis nemen van de confrontatie met Saeftinghe door diverse kunstenaars. Dit hadden zij geuit in diverse werken, die in de expositieruimte ten toon gesteld waren. de getijdemeter, eer buis met water die in verbinding staat met het water in de Westerschelde. De roep van enkele vogels kun je horen wanneer je door een telescoop kijkt en een afbeelding van de betreffende vogel ziet. En de bescherming tegen het opkomende water van de gerande schijnspurr're wordt gedemonstreerd door aan een hendel te draaien. Maar naast vele objectieve feiten biedt dit schorregebied iedere be zoeker een subjectieve beleving. Vijf kunstenaars durfden de uitdaging aan deze aan het publiek te presen teren. Het initiatief voor de 'stream of consciousness', zoals deze tentoon stelling genoemd is, kwam tot stand tijdens een informeel praatje tussen één van de kunstenaars en een medewerker van de Stichting het Zeeuwse Landschap. Het Zeeuwse Landschap was bereid de expositie ruimte beschikbaar te stellen en vijf kunstenaars waren enthousiast om werk te exposeren. Elk van de vijf kreeg een maand de tijd om zijn of haar werk ten toon te stellen. De spits werd afgebeten op 3 mei door Wies de Bles. Anneke Schenk zal als laatste haar werk tonen, wat tot 27 september te zien zal zijn. Dat Het Verdronken Land van Saeftinghe een enorme inspiratiebron is, is wel gebleken. Vooral de diversiteit van de werken van de vijf kunstenaars was zeer verrassend. Eigenlijk lo gisch, want ieder heeft een persoon lijke beleving, geeft die op een persoonlijke manier weer, met ge bruik van persoonlijke vaardigheiden, materialen en middelen. Zo maakte Wies de Bles een grote grijze kist van klei, met daarin gele longen en een rood hart, welke een verbinding legden naar het opge graven skelet 'jetje', dat in het be zoekerscentrum ligt. Het werk van Martin mcNamara kon rustig be keken worden door bezoekers. Zijn werk, een heel groot ei met daarop een afbeelding van de aardbol, was omringd door tien stoelen. Ronald van Dokkum exposeerde diverse waarnemingen van de paarse kiekendief, waarvoor hij als mate rialen onder andere papier, knipsels, soldeersel, hout en paarse verf ge bruikte. "Ik was in mijn jeugd al een vogelliefhebber. Tijdens een excursie door Seaftinghe deed ik de meest belangrijke inspiratie op voor deze werken. De gids vertelde hoe diverse vogels heten. Die benamingen zijn afspraken, maar ik leid mijn eigen creatieve manier van het benoemen van een vogel uit het landschap af." Ook voor Kees van Gilst was een excursie door Saeftinghe de belang rijkste inspiratiebron voor zijn werk en. Hij maakte onder andere diverse gekleurde laarzen van eigengemaakt karton, laarzen met borsteltjes onder aan en een groot schilderdoek. Het gebruikte karton maakte Kees van gebruikte schetsen en ander afval- papier. Hij reageerde daarmee niet, zoals Ronald, op een element uit de natuur, maar op activiteiten van mensen. "Ik heb mij laten inspireren door de manier waarop mensen zich begeven in het landschap en rea geren op het natuurgebied. Daarmee heb ik geprobeerd mijn werken aan Over het Verdronken Land van Saeftinghe is veel informatie bekend. De meest belangrijke feiten worden in het bezoekerscentrum op een bij zondere manier gepresenteerd. Zo wordt het getijverschil getoond door De installatie Sweetheart van Wies de Bles.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 1998 | | pagina 10