Door Carolien van de Kreeke-Abrahamse straüas. Adri Karman s het jou ook opgevallen datje in het voorjaar meer vogels hoort zingen? Veel vogels vonden het in de winter te koud bij ons. Ze hebben in warmere landen de winter doorgebracht. Nu laten ze horen, dat ze weer terug zijn! Maar vogels zin gen niet alleen in het voorjaar. je gaat bouwen, zingt hij om een andere reden. Hij zingt dan om aan zijn soortge noten te laten weten, dat de omgeving waar hun nest is, hun omgeving is. Hij zegt dan eigenlijk tegen zijn soortgenoot: "Dit is mijn gebiedje, ik wil niet datje hier ook komt'. Hij bakent dan een territorium af. Jonge vogeltjes kunnen nog niet meteen zingen. Ze moeten dat nog leren. Ze kun nen wel geluid maken. Daarmee zeggen ze tegen hun ouders: "Honger, honger, ik heb honger!". Je weet nu, dat er verschillende redenen zijn, waarom vogels zingen. Elke vogelsoort heeft een andere zang. Als je oefent in het luisteren naar vogels, herken je welke vogel je hoort. De merel bijvoorbeeld is geweldig muzikaal. Hij kan prach tig zingen. Een winterkoning zingt ook mooi. Hij herhaalt steeds hetzelfde liedje. En de koekoek is heel makkelijk te herkennen. Hij roept alleen maar: "Koekoek". Van de nachtegaal wordt wel gezegd dat hij het mooiste kan zingen van alle Europese vogels! Het zingen is de belangrijkste vorm van communicatie van vogels. Vogels kunnen immers niet praten! Soms zie je vogels, bijvoorbeeld ganzen, in een groep in de lucht vlie gen. Ze houden onderling contact met elkaar door te zingen. Vogels zingen ook als er gevaar is. Dan is het zingen een alarmroep. Soms wonen vogels bij elkaar in de buurt. Als dan één vogel alarm roept, bij voorbeeld als er een roofvogel komt aanvliegen, waar schuwt hij zijn soortge noten. Alle vogels kunnen dan snel vluchten. Een andere reden waarom vogels zin gen is om een partner te vinden. Vooral in het voorjaar zingen veel mannetjesvogels prachtige liedjes om een vrouwtje te lok ken. Als hij dan samen met haar een nest- De putter zingt niet zo luid als de winterkoning, maar wel heel mooi. Jonge vogels schreeuwen om het hardst om voedsel. De winterkoning is klein, maar kan heel goed zingen. Hij heeft een schel, ratelend liedje. De koolmees zingt met zagende toon naar zijn buurman: wegwezen hier!!!

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 20