Landschap in 't kort Het Zeeuwse Landschap op de buis! Afgelopen jaar heeft Teleac de televisieserie 'Vogels in het Landschap' uitgezonden. In de 12-delige serie kwam iedere provincie aan bod. Mooie natuurterreinen en de daarin voorkomende vogelsoorten werden belicht. Vanwege het grote succes van deze serie wordt deze herhaald. De eerste uitzending was op 16 februari, de laatste is op 4 mei. Op woensdag 27 april staat Zeeland centraal. Diverse ter reinen van Het Zeeuwse Landschap, o.a. de Yerseke Moer, de Slikken van de Heen, de Hooge Platen en het Verdronken Land van Saeftinghe komen aan bod. Een aantal medewerkers van de Stichting weet boeiend over die terreinen te vertellen en vooral over vele unieke vogelsoorten die de terreinen rijk zijn! Carolien van de Kreeke Zeeland door Rinus Antonisse, Thijs Tuurenhout en Karei Tomeï uitgeverij Scriptum, Schiedam prijs 19,90 Was het een paar decennia geleden voor fanatieke Zeelandofielen nog mogelijk om ieder boek over Zeeland wat op de markt kwam aan te schaffen, inmid dels is daar geen beginnen meer aan. De reeks Zeelandica groeit gestaag en in steeds sneller tempo. Logisch dus dat je als boekenliefhebber wat kritischer wordt als het gaat om wat je wel en wat je niet aan schaft. En schifting is lang niet altijd makkelijk. Zo oogt het vierkante gidsje "Zeeland" van uitgeverij Scriptum niet direct als een verplicht nummer. Een wat clichéach tig plaatje van een vuurtoren of kustlicht met daarachter de opgaande zon boven zee zette mij in ieder geval direct op het verkeerde been. Het zoveelste fotogids je... Pas later valt het kwartje: natuurlijk geeft de foto aan dat onderwerpen van een onverwachte invalshoek belicht worden. Daarmee is niets teveel gezegd. Sla het boek op een wil lekeurige pagina open en de kans is groot dat je ver kocht bent. Ik heb een aantal keren de proef op de som genomen en steeds weer met hetzelfde resultaat: verras sende platen die met veel visie en met groot vakman schap vervaardigd zijn. Hier is in geïnvesteerd! De foto grafen, Thijs Tuurenhout en Karei Tomeï waren voor mij onbekenden, maar ze hebben de provincie fraai en treffend geportretteerd. De tekst van Rinus Antonisse sluit goed bij de platen aan. Ook hier veel visie en een grote betrokkenheid. Als journalist is Antonisse gewend om op zakelijke toon ver slag te doen van allerlei zaken. Het gevaar van een al te zakelijke toon heeft gelukkig geen kans gekregen. Met een deskundig en betrokken betoog wordt de lezer door Zeeland en de Zeeuwse geschiedenis geleid. Zelf zou hij het waarschijnlijk niet zo zeggen, maar overduidelijk spreekt hier een liefhebber, in de letterlijke zin van het woord. De tekst wordt naast elkaar gepresenteerd in het Engels en in het Nederlands en bovendien wordt achterin het boek een Duitse samenvatting gegeven. Dat maakt het boek ook geschikt als cadeautje voor buitenlandse bezoekers en relaties. Door het afwijkende formaat blijft het een buitenbeen tje in de boekenkast. Dat is jammer, want het boek heeft zo'n hoge kwaliteit dat het opeisen van extra aandacht via een opvallende vormgeving overbodig is. Goede wijn behoeft geen krans. Chiel Jacobusse Camping Oranjezon sponsort de Oranjeboschpolder Wie naar natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder gaat, passeert altijd camping Oranjezon. Wat moet het heerlijk zijn om daar je vakantie door te brengen! De camping ligt rondom in het groen. Het duingebied Oranjezon ligt op slechts vijftig meter afstand. Iedere gast die naar het strand gaat, maakt kennis met het gebied, omdat het pad van de camping naar het strand het natuurgebied doorkruist. Ten oosten van de camping wordt natuurgebied Beekshoekpolder ontwikkeld. En tegenover de entree van de camping ligt het 'nieuwe' natuurgebied Oranjeboschpolder, dat onlangs in beheer gekomen is bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. De zan dige bodem van de Oranjeboschpolder ligt laag en er is reliëf aangebracht, waardoor verschillende soorten zeld zame planten kans krijgen om zich er te ontwikkelen. Het open karakter van het gebied gaat geleidelijk over in de beplanting van natuurgebied Oranjezon door de struwelen die aangeplant zijn. "De unieke locatie, de combinatie van een groot strand en uniek natuurgebied, is een van de redenen waarom mensen juist voor onze camping kiezen. Onze doelgroep kiest voor rust en ruimte. We spelen daar bewust met onze bedrijfsvoering op in. De plaatsen zijn ruim, er is veel groen op de camping, etc. Op onze camping is er weinig commercieel vertier en vermaak, zoals een bow lingbaan of disco", vertelt Ab Pouwer, eigenaar van cam ping Oranjezon. "Omdat de omgeving prachtig aansluit bij de bedrijfs voering vind ik het belangrijk om een actieve bijdrage aan die omgeving te leveren. Daarom sponsort de cam ping de Oranjeboschpolder." Daarnaast speelt ook zijn eigen enthousiasme voor de omgeving een rol bij het aangaan van een sponsorrelatie met Stichting Het Zeeuwse Landschap. Ab Pouwer blijkt veel interesse te hebben voor de geschiedenis en de huidige situatie van

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 22