LAi\DSCHA?j( Agenda LY.YA) vv Verdronken land van Saeftinghe Èmmador, wv Prospcrdorp.(Be) HET VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE Een buitendijks gele gen brakwaterschor met een oppervlak van ca. 4500 hectare, doorsneden door diepe geulen met een unieke flora en duizenden vogels. Voorwaarden: Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht zijn de excursies niet geschikt voor kinderen onder de tien jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn, zwangere vrouwen en hartpatiënten. Duur: ca. 3 uur. Kosten: 5,00 p.p., kinderen van 10 tot 16 jaar 2,50. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huisge noten op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs gratis. Deelname aan een excursie dient altijd vooraf aange meld te worden! Excursies Zaterdag woensdag woensdag zaterdag woensdag woensdag 26 maart 30 maart 13 april 23 april 25 mei 15 juni 09.00 uur 13.00 uur 13.30 uur 09.00 uur 10.30 uur 13.30 uur vogelexcursie. Speciale excursie over vogels, vanwege het grote belang van het gebied voor vogels. De excur sie voert door een deel van het gebied waar normaal geen excursies gelopen worden. Aanmelden vooraf ver plicht. Startpunt en adres voor het aanvragen van excursies in groepsverband: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4 4568 PW Nieuw-Namen. Tel. (0031) (0)114-633110, fax (0031) (0)114-633111 e-mail: j.neve@hetzeeuwselandschap.nl Het Bezoekerscentrum Saeftinghe is een interactief cen trum waar o.a. de geschiedenis, het getij en planten en dieren van Het Verdronken Land op eigentijdse manier aan de orde komen. Openingstijden: mei t/m half september: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In april en van half september tot 1 november: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook geopend op aanvraag. Meer informatie: www.verdronkenlandvansaeftinghe.nl of k.galle@hetzeeuwselandschap.nl HET ZWIN Iedere vloed komt zeewater Het Zwin binnen, dat zich via de zandige strand vlakten een weg baant naar de slibrij ke schorren. Daardoor is het een dynamisch landschap, waarin zeld zame planten groeien en vele vogels rusten, broeden of op zoek zijn naar voedsel. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: 3,50 p.p., kinderen tot 16 jaar 2,00 p.p., incl. entree bezoekerscentrum. Startpunt: Bezoekerscentrum 't Zwin, G. v/d Hoekestraat 2 4525 NH Retranchement, tel. 0117-392221. Gelegen tussen Retranchement en Cadzand-Bad. Bijzonderheden: Bij de entreeprijs van een excursie zit een bezoek aan het bezoekerscentrum 't Zwin inbegre pen. In dit centrum kunt u interactief haaietanden en schelpen zoeken, dijken construeren, roeien langs de Zwinsteden en Het Zwin bij nacht zien. Een bezoek kost ca. 1/2 uur en wordt aangeraden voorafgaand aan de excursie. Excursie zaterdag 07 mei 10.00 uur Informatie over alle excursies behalve Saeftinghe en/of het aanvragen van een excursie privé, in groepsverband of school: tel. 0113-569110, Carolien van de Kreeke c.van.de.kreeke@hetzeeuwselandschap.nl. In de maanden januari t/m mei 2005: Joke Sanderse, j.sanderse@hetzeeuwselandschap.nl Voor alle excursies geldt: Tenzij anders vermeld duren de excursies 1,5 tot 2 uur. Tenzij anders vermeld bedragen de kosten voor een excursie 2,00 per persoon, kinderen tot 16 jaar 1,00. Donateurs en hun huisgenoten op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs gratis! De excursies zijn uitsluitend bedoeld voor individuele personen en gezinnen. Groepen meer dan 5 personen dienen vooraf aangemeld te worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 26