©®©[F ODDQ@Q <JJ(°M°)QD§g© Langs het water, daar waar de hoogste vloeden reiken, wordt veel afval afgezet. Rommel van menselijke oorsprong, zoals schoenen, flessen, gloeilampen en touw, maar ook natuur lijk materiaal zoals losgeslagen wieren, afgestorven schorrenplanten en kadavers van vogels en vissen. Dat alles raakt ook weer bedolven onder stuivend zand of door slib dat door het zeewater wordt afgezet. Op het eerste gezicht zie ie er niets meer van. Maar er blijven wel degelijk sporen achter, die zichtbaar worden in de plantengroei. Chiel Jacobusse De planten van de aanspoelselgor del zijn de vloedmerkplanten, die garen spinnen bij de overmaat aan voedingsstoffen die vrijkomen bij het verteren van het aanspoelsel. Het maakt nogal wat uit of je op de slibrijke bodem langs de Westerschelde kijkt of op een Noordzeestrand. Op schorren wordt de plaats waar het vloedmerk terecht komt in eerste instantie gedomineerd door het schorrenkruid, een onop vallende grijsgroene plant die ook langs de dijkvoet wel te vinden is. Daar heeft het schorrenkruid vaak gezelschap van een massavegetatie van spiesmelde en strandmelde, twee leden van de meidefamilie, die bekend staan als grootverbruikers als het om voedingsstoffen gaat. Het zijn weinig sierlijke planten die zo algemeen voor komen dat ook doorgewinterde floris- ten meestal niet warm lopen voor zo n vloedmerkvegetatie. Maar in zandige omgeving ligt dat heel anders. Daar vinden we een groot aantal zeldzame soorten, die niet zelden ook nog een opvallende bloeiwijze hebben. Het Zwin Het Zwin, en dan met name het Nederlandse deel, is één van de mooiste gebieden als het om vloed merkplanten gaat. Tussen de basalt keien hebben zich fraaie planten gevestigd als de zeevenkel met zijn geelgroene bloeischermen. de zeekool die met uitbundige trossen witte bloemen al van verre opvalt en de met fragiele gele bloemen bezette gele hoornpapaver. De laatstgenoemde is een familielid van de klaproos met een even uitbundige kleurschakering. 10 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 10