Agenda Het Verdronken Land van Saeftinghe Een buitendijks gelegen brakwaterschor met een opper vlak van ca. 3500 hectare, doorsneden door diepe geulen. Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht zijn de excursies niet geschikt voor kinderen onder de tien jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been zijn, zwangere vrouwen en hartpatiënten. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 3 uur. Kosten: 5,00 p.p., kinderen van 10 tot 16 jaar 2,50. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en hun huis genoten op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs gratis. Deelname aan een excursie dient altijd vooraf aangemeld te worden! Startpunt en adres voor het aanvragen van excursies in groepsverband: Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmaweg 4 4568 PW Nieuw-Namen. Tel. (0031) (0)114-633110, fax (0031) (0)114-633111 e-mail: j.neve@hetzeeuwselandschap.nl woensdag 21 sept. zaterdag 15 oktober woensdag 26 oktober zaterdag 19 november zaterdag 19 november maandag 26 december vogelexcursie 10.30 uur 09.00 uur 13.30 uur 10.00 uur* 10.00 uur 13.30 uur Bezoekerscentrum Saeftinghe Het Bezoekerscentrum Saeftinghe is een interactief cen trum waar o.a. de geschiedenis, het getij en planten en dieren van Het Verdronken Land aan de orde komen. Openingstijden: mei t/m half september: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In april en van half sep tember tot I november: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook geopend op aanvraag. Meer informatie: www.verdronkenlandvansaeftinghe.nl of k .galle@hetzeeuwselandschap.nl Voor alle excursies, m.u.v. Saeftinghe geldt: Informatie over de excursies en/of het aanvragen van een excursie privé, in groepsverband of school: tel. 0113-569110, Carolien van de Kreeke. Email: c.van.de.kreeke@hetzeeuwselandschap.nl. Tenzij anders vermeld duren de excursies 1,5 tot 2 uur. Tenzij anders vermeld bedragen de kosten voor een excursie 2.00 per persoon, kinderen tot 16 jaar 1.00. Donateurs en hun huisgenoten op vertoon van hun lidmaat schapsbewijs gratis! De excursies zijn uitsluitend bedoeld voor individuele personen of gezinnen, niet voor groepen groter dan vijf personen. Grotere groepen vooraf aanvragen. Het Zwin Iedere vloed komt zeewater Het Zwin binnen, dat zich via de zandige strandvlakten een weg baant naar de slibrijke schorren. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: 3,50 p.p., kinderen tot lójaar 2,00 p.p.. incl. entree bezoekerscentrum. Startpunt: Bezoekerscentrum 't Zwin, G. v/d Hoekestraat 2 4525 NH Retranchement, tel. 0117-392221. Gelegen tussen Retranchement en Cadzand-Bad. Bijzonderheden: Bij de entreeprijs van een excursie zit een bezoek aan het bezoekerscentrum 't Zwin inbegrepen. In dit centrum kunt u interactief haaientanden en schelpen zoe ken, dijken construeren, roeien langs de Zwinsteden en Het Zwin bij nacht zien. Een bezoek kost ca. 1/2 uur en wordt aangeraden voorafgaand aan de excursie. donderdag20 oktober 10.00 uur donderdag29 december 10.00 uur 22 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 22