Voor veel mensen lijkt de provincie Zeeland een weldadige oase van rust en ruimte, een groen-blauw hart omringd door verstedelijkte zones in Holland, Brabant en Vlaanderen. Wie echter denkt dat de Zeeuwse rust van alle tijden is, heeft het mis. Wie even een boekje over de geschiedenis van Zeeland doorbladert, krijgt al heel snel ook een beeld dat gedomineerd wordt door geweld en strijd. Catastrofaal natuurgeweld, overstromingen en de strijd tegen het water. Maar ook menselijk geweld: oorlogen, gevechten en de dreiging daarvan. De Wallen van Retranchement. Arco Willeboordse Sluis met omringende belegeringsschansen. Gravure van Floris Balthasar, ca. 1610. De kaart geeft de situatie in de romer van 1604 weer toen prins Maurits door een combinatie van beschie tingen en uithongering, de Spaanse bezetting van Sluis op de knieën probeerde te krijgen. Sluis gaf zich aan Maurits over op eind augus tus 1604. Archief gemeente Sluis Kaart op pagina 7: Staats-Vlaanderen, kaart uitgegeven door Isaac Tirion, 1747. De kaart geeft een overzicht van de vestingen en kleinere verdedigingswerken en waterlopen. De strategie in de achttiende eeuw bestond uit het bewerkstelligen van aaneengesloten geïnun deerde gebieden, parallel Archief gemeente Sluis ZeeuwsLandschap Huiu ifll'lac. flest.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2005 | | pagina 6