in overgangsgebieden van een matig droog naar nat milieu. Uitbreiding wandelroute Omdat naar verwachting de nieuw uitgegraven geul veel vaker vol stroomt met water, zal het niet mogelijk zijn voor recreanten om op elk willekeurig moment de geul over te steken. Om dat mogelijk te maken wordt het bestaande vlonderpad van de dijk naar het strand uitgebreid met een aftakking over de geul. Aan de overkant van de geul wordt door het aanwezige duinstruweel een nieuw wandelpad aangelegd naar de zeedijk tussen de Herdijkte en Verdronken Zwarte Polder. Ten noorden van het duinstruweel loopt nu een paadje. Dit wordt afgesloten. Maar dat gebeurt niet zomaar: dit paadje loopt vlak langs een bijzonder stukje strand. Hier ontwikkelt zich een zogenaamd 'groen strand', een begroeid stukje strand. Naar verwachting gaan hier kustvogels als kluut, bontbek- en strandplevier, scholekster, tureluur en misschien zelfs dwergsterns broeden. Voorwaarde is wel dat het rustig genoeg moet zijn. Vandaar dat er gekozen is om de bestaande wan delroute iets te verleggen. Het groene strand wordt gedurende het broed- seizoen uitgerasterd om verstoring te voorkomen. Na elk broedseizoen worden de rasters weer weggehaald. De andere wandelroute, door de Verdronken Zwarte Polder, blijft in zijn huidige vorm bestaan. Een paar bruggetjes over opnieuw uitgegraven zijgeultjes worden vernieuwd. Mevr. ing. N. van den Berg is mede werkster projecten en grondzaken bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. boven: Gedeeltelijk over spoeld schor: plaats voor pioniersoorten. Nanda van den Berg daaronder: Uitgegraven geultje in het schor van de Verdronken Zwarte Polder. Nanda van den Berg ZeeuwsLandschap 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 11