links Koekoeksbii graaft het nestgaatie van de sachembii weer open. ZeeuwsLandschap 17 aans opperhoofd) vandaan. Ook de wetenschappelijke naam plumipes (gepluimd, geveerd) heeft betrekking op dit opvallende kenmerk. Sachembijen vliegen vroeg in het jaar en zoeken dan de warmste plekjes in de tuin op. Een muur die op het zuiden ligt, een zonbeschenen schutting: dat zijn het soort plekjes waar de gewone sachembij graag verblijft. Hun vlucht is rusteloos, maar ver loopt wel volgens vaste routes. De bijen vliegen graag op blauwe en paarse bloemen, zoals longkruid. hondsdraf en paarse dovenetel. Naast de opvallend behaarde mid- denpoten hebben de mannetjes van de sachembij nog een opvallend kenmerk. Ze hebben een roomwit gekleurd gezicht, en dat is een ken merk dat zelfs in de pijlsnelle rond vluchten nog opvalt. De gewone sachembij maakt het nest op allerlei plaatsen. Gaatjes in een oude muur, speciaal geboorde nestholletjes in een houtblok, of in steile kantjes langs een sloot- of dijktalud. Een enkele keer graven ze de nestholletjes ook in vlakke bodem, en dan vaak in groot aantal bij elkaar. Al tamelijk vroeg in de ochtend zie je de vrouwtjes in de nestopening zitten om zich op te warmen in de eerste zonnestralen. Vervolgens gaan ze op pad om stuif meel te verzamelen en dat wordt -veilig opgeborgen tussen de pootbe- haring- naar het nest gebracht. Als de voedselvoorraad in een nest groot genoeg is voor het opgroeien van de larven, leggen de sachem bijen hun eitjes (elk in haar eigen nest) en worden de nestholletjes zorgvuldig weer dichtgemaakt met heel kleine kluitjes aarde. Niet zelden wordt zo'n dichtgemaakt holletje ontdekt door de bruine rouwbij. Dat is een zogenaamde koekoeksbij. Als zij een nest met proviand van de sachembij ontdekt, graaft ze dat terug open en legt haar eigen eitje naast dat van de sachem bij. De jonge larve van de rouwbij vreet het eitje of de larve van zijn gastheer op, en zo groeit de koekoek op ten koste van het jong van de oorspronkelijke nestbewoner. Een drama in een notendop, dat zich in heel wat tuinen afspeelt. Dhr. M. Jacobusse is hoofd externe betrekkingen van Stichting Het Zeeuwse Landschap. boven Het vrouwtje van de sachem bii gaat haar hol in met stuifmeel tussen de poten. midden Twee vrouwtjes sachembij naast elkaar in de zon. onder Toegedicht nestgaatie van de sachembii.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 17