Maak kennis met Zeeuws-Vlaanderen! Natuurarrangementen Zeeuws-Vlaanderen op 27 en 28 mei 2006 In 2006 bestaat Natuurbescher- mingsvereniging De Steltkluut, die als werkgebied Oost-Zeeuws- Vlaanderen heeft, vijftig jaar. Naast een aantal regionale activiteiten biedt de vereniging in samenwerking met de V.V.V. Zeeuws-Vlaanderen ieder een de gelegenheid kennis te maken met deze bijzondere streek. Er zijn twee bustochten gepland om Zeeuws-Vlaanderen en haar natuurschoon te ontdekken. De eerste tocht wordt gehouden op zaterdag 27 mei en de tweede op zondag 28 mei. Deskundige gidsen voeren u mee door de streek en vertellen alles over de natuur, cultuur, landschap en historie van Zeeuws-Vlaanderen. De tocht gaat over de vele dijken, van waar u een fraai uitzicht heeft over de polders met daarin prachtige kreken. De vele kreken zijn zowel natuurlijk ontstaan als ook door toedoen van de mens. U komt langs gebieden met diluviaal zand, laaggelegen oudland en jong polderland. Langs Staatse en Spaanse forten, oude dijkdoorbraken en andere plekjes uit de Zeeuws- Vlaamse historie. Op zaterdag 27 mei wordt het wes telijk deel, tot en met de Braakman, verkend. Op zondag 28 mei het ooste lijk deel tot aan het Verdronken Land van Saeftinghe, het grootste brakwa- ter-schorrengebied van Europa. Aanmelden om deel te nemen aan één van deze natuurtochten of het boeken van het tweedaagse natuurar- rangement is eenvoudig. Neem voor 17 april a.s. contact op met de V.V.V. Zeeuws-Vlaanderen, tel. 0115-621022 of via info@vvvzvl.nl en reserveer de natuurtocht van uw voorkeur of het tweedaags arrangement. U ontvangt vervolgens een bevestiging met uitgebreide informatie over de natuurtocht(en) die u gaat maken. Op beide dagen starten de natuur tochten om 11.00 uur bij het bussta tion inTerneuzen. Natuurtocht 1: Langs de boorden van de Westerschelde (oostelijk deel). Vertrek vanuit Terneuzen. Langs de boorden van de Westerschelde naar het Verdronken Land van Saefthinge. Lunch in Paal, "In 't zicht ter Schelde". Terugreis via Hengstdijk en Vogelwaarde. Natuurtocht 2: Langs de boorden van de Westerschelde (westelijk deel). Vertrek vanuit Terneuzen. Richting de Braakman. Rondrit via Philippine. Sas van Gent. Lunch in Westdorpe bij "De Baeckermat". Terugreis via Axel en Spui. Deelname dagarrangement (natuur tocht 1 of natuurtocht 2) 30,00 per persoon inclusief: - bustocht Zeeuws-Vlaanderen - deskundige gidsenbegeleiding - kop koffie onderweg - lunch Deelname 2-daagsarrangement (natuurtocht 1 én natuurtocht 2) 1 persoon 160,00 en 2 personen 210,00 inclusief: - 2x bustocht Zeeuws-Vlaanderen (zowel route 1 als route 2) - deskundige gidsenbegeleiding - 2x kop koffie onderweg - 2x lunch - diner en overnachting in het 4- sterren hotel Hampshire Churchill Terneuzen, uniek gelegen aan de oever van de Westerschelde. nabij het centrum van Terneuzen. Natuur en landschap krijgen weer miljoenen euro's van de Postcode Loterij De twaalf provinciale Landschappen zijn weer enorm verheugd met de 12,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Dit bedrag werd bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala, de jaarlijkse bijeenkomst eind januari met alle goede doelen van de loterij. De provinciale Land schappen willen de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij bedan ken voor dit geweldige resultaat. Tijdens deze bijeenkomst maakte de Postcode Loterij bekend dat de opbrengst over 2005 ruim 419 mil joen euro bedroeg. Dat is een stijging van 6,7 ten opzichte van 2004. Ruim 210 miljoen komt ten goede aan mens en natuur via de vijftig beneficiënten, waaronder de twaalf provinciale Landschappen. Met dit geld zijn we weer in staat vele projec ten uit te voeren en nog meer natuur veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn het natuurherstelproject bij Amersfoort, 'Venster op de Vallei' door Het Utrechts Landschap en het ontwik kelen van akkernatuur door Het Zeeuwse Landschap, waar met name de veldleeuwerik van zal profiteren. DE LANDSCHAPPEN is het samen werkingsverband van de 12 provinci ale Landschappen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 20