Landschap in 't kort rnfli—ifcilwilriiïi don "n'iiKiTii"(ïr Rietmaaien in de Vlietepolder Paaseieren zoeken in Saeftinghe Kinderen van 5 tot en met 8 jaar mogen op 15 april paaseieren komen zoeken bij de schaapskooi in Emmadorp. Ook wordt er geknutseld en worden er nog meer spannende dingen gedaan. Heb je zin om mee te doen? Dan even reserveren bij Bezoekerscentrum Saeftinghé: tel. 0114-633110. De kos ten zijn 2,50 per kind. We vertrek ken om 13.00 uur en om 15.00 uur vanuit Bezoekerscentrum Saeftinghe 0114-633110. k.galle@hetzeeuwselandschap.nl Saeftinghe culinair Er zijn veel planten langs de zee te vinden, maar welke zijn eetbaar? Zeekraal ofzouterik en lamsoor kennen we wel. Maar er zijn er nog veel meer. We gaan ze zoeken op 20 mei. Het blijft niet bij zoeken, want we gaan ze ook koken en opeten. Er bestaat zelfs een drankje wat gemaakt is uit schorrenplantjes: de "Heksenborrel". Wie durft het aan? De kosten zijn 10,00 per persoon. Donateurs voor 5,00. We vertrekken om 14.00 uur vanuit Bezoekerscentrum Saeftinghe. Graag voor 1 april opgeven bij Bezoekerscentrum Saeftinghe Tel.: 0114-633110 of mail naar k.galle@hetzeeuwselandschap.nl. Huibert Simons In januari j.I. werd de rietvegetatie in de inlaag Vlietepolder op Noord- Beveland weer grotendeels gemaaid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een rietbedrijf uit Groningen, dat het gemaaide riet gebruikt voor het rietdekken. Lang niet al het Nederlandse riet is geschikt voor het dakdekken. De kwaliteit van het riet, onder andere afhankelijk van de stengellengte en de taaiheid, wordt vooral bepaald door de groei plaats. In die zin is de Vlietepolder een geliefd gebied voor rietdekkers. Het Gronings bedrijf oogst riet in het gehele land, bijvoorbeeld ook in de Biesbosch en de Weerribben, met een aangepaste machine die door een moeras kan rijden. De machine maait het riet en schoont en bundelt het. Na een werkgang worden de bundels als een pakket vanaf de maaimachine op een aan de rand van het moeras staande vrachtwagen geplaatst voor verder transport. Uit oogpunt van natuurbeheer wordt in de Vlietepolder het veenmosriet- land om de één a twee jaar gedeelte lijk gemaaid. Zo wordt zowel overja rig riet gespaard, waarin bijzondere rietvogels als baardmees, kiekendief en waterral broeden, terwijl in het gemaaide gedeelte rietverjonging kan plaatsvinden. Rietverjonging is uit oogpunt van botanische waarden van belang. Zo kan hier een veen- mosmoeras in stand blijven. Zeker voor Zeeland, waar de meeste moe rassige natuurgebieden te brak zijn voor veenmosontwikkeling. is dat bijzonder. Een veenmosrietland heeft de neiging om te verlanden middels opslag van wilgen en uiteindelijk bosvorming. Op deze locatie is dat een ongewenste ontwikkeling, en dit zou ten kosten gaan van de bijzondere soorten die hier nu voorkomen. Vandaar dat ook regelmatig wilgenopschot in de Vlietepolder verwijderd wordt. De rietmaaier die in de inlaag Vlietepolder het werk heeft gedaan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 21