Terra Maris: hét Zeeuwse museum voor natuur en landschap De metamorfose van het museum is in volle gang. Marleen Walhout Een kiikie in het nieuwe museum, via de maquette. Marleen Walhout thema's onderscheiden, die elk hun eigen ruimte en sfeer krijgen: land- vorming, landwinning, landverlies en de (nieuwe) Zeeuwse natuur. Alle vier worden ze benaderd vanuit hun betekenis voor natuur en landschap en steeds staat de wisselwerking tussen mens en natuur centraal. Steeds is er dus ook de verwijzing naar het huidige landschap. Want dat is wat we willen: het huidige landschap 'leesbaar' maken voor een breed publiek. Er is nu nog niets van te zien, maar we kunnen wel alvast een denkbeel dige wandeling maken: In de eerste zaal worden vooral sfeerimpressies gegeven van het Zeeuwse 'oerlandschap', gevormd door de wisselwerking tussen water en land. In de volgende ruimte komt de menselijke invloed in beeld. Bedijking en inpoldering zijn hier de centrale thema's. Door een dijkprofiel heen, kom je in weer een volgende zaal. Glazen zuilen, beeld- en geluidbuizen, water...indrukwekkend wat hier te zien is: het drama van landverlies en verdronken dorpen door de eeuwen heen. Even verderop komt het meest recente antwoord van de mens op al dat natuurgeweld aan de orde: de Deltawerken. Van simpele kades om hooggelegen schorren heen is de mens nu in staat hele zeearmen af te dammen. Veiligheid en natuur staan centraal in de 'uitsmijter' van de zaal: een discussiewand over de toekomst van onze waterrijke pro vincie. De laatste zaal is geheel gewijd aan de collectie, voor het merendeel gegroepeerd naar de belangrijkste Zeeuwse biotopen en voorzien van informatie over het bijbehorende landschap. Een aanzienlijk deel van de nieuwe inrichting wordt semi permanent zodat we ruimte hebben voor wisselexposities, zowel voor onze eigen collectie als voor inge huurde tentoonstellingen van andere natuurmusea. Tot slot zal de heemtuin een facelift krijgen. Daar gaan de aanpassingen lang niet zo ver als binnen. De tuin heeft zich in de tien jaar van zijn bestaan immers op een geweldige manier ontwikkeld en geeft bezoe kers in een notendop een indruk van verschillende Zeeuwse biotopen. Hier is de uitdaging die ingrepen te doen die de tuin net dat beetje extra kunnen geven, en om elementen toe te voegen die het geheel met name voor kinderen leuker maken. Zo zouden we graag een mottekasteel willen reconstrueren op de reeds aangelegde vliedberg, de dijk voor zien van een interactieve waterkolom en het duin 'aankleden' met een educatieve en speelse opstelling over konijnen. Draagvlak Terra Maris wil de bezoeker, via een bezoek aan tentoonstelling en tuin. stimuleren om het echte Zeeuwse landschap verder te gaan verkennen en... nóg meer te waarderen. Als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan het vergroten van draagvlak voor de bescherming van natuur en landschap, is onze missie geslaagd! Dit project wordt uitgevoerd dankzij een financiële bijdrage van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zeeland. In mei opent Terra Maris de deuren voor het publiek. Mevr. J. Meijers is projectleider omvorming ZBM.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 7