m [D®®CP C§DD9©0 Op 18 mei ging voor Het Zeeuwse Landschap een lang gekoesterde wens in vervulling. Na een complete vernieuwing opende het vroegere Zeeuws Biologisch Museum als "Terra Maris, museum voor natuur en landschap" haar poorten. De huisvesting kreeg een compleet ander aanzien door een uitbreiding met een glazen aanbouw op de binnenplaats van het voormalige koetshuis/oranjerie van kasteel Westhove. Daar is naast de infobalie een sfeervolle horecagelegenheid gehuisvest. Ook de fraaie heemtuin onderging de nodige vernieuwingen en aanpassingen. ■n ./ïfp W E LK.QW. XV- «c- rerra va Entree met vloerproiectie. Chiel Jacobusse Rechterpagina links Gedeputeerde Kramer. Chiel Jacobusse Het museum is helemaal gewijd aan het Zeeuwse landschap met zijn flora en fauna. De expositie gaat uitge breid in op de ontstaansgeschiedenis, de vele inpolderingen, maar ook de stormvloeden en de verdronken dorpen komen uitgebreid voor het voetlicht. Een deel van de enorme vogel- en schelpencollecties zijn ondergebracht in een aparte zaal, die de typisch Zeeuwse natuur belicht. Ceremonie De opening werd verricht door een driemanschap. Voorzitter C. Kostense onthulde het midden deel van een drieluik met het logo van Terra Maris. Vervolgens ont hulde Commissaris van de Koningin W. van Gelder een historische kaart van Zeeland. Gedeputeerde T. Kramer voltooide de opening door het onthullen van de huidige land kaart van Zeeland De handelingen stonden symbool voor achtereen volgens de missie van het nieuwe museum, de bescherming van het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed en het op een verantwoorde manier omgaan met het huidige landschap naar de toekomst toe. Prof. Dr. Joosse hield voor de ruim 150 genodigden een met veel humor doorspekte reflectie op het landschap van Zeeland. En passant kwam ook de Zeeuwse volksaard aan de orde. Vervolgens nodigde directeur Marten Hemminga de genodigden uit om de expositie te bekijken. Kennismaking Na de officiële opening volgde een publieksweekend met tal van activiteiten. Zo konden bezoekers meewerken aan het creëren van een groot kunstwerk onder leiding van beeldend kunstenaar Ilse van Loo en werden bijzondere optredens Rechterpagina rechtsonder Sprekers en genodigden bi? de opening. In het midden Commissaris van de Koningin W. van Gelder. Chiel Jacobusse Kasteel Westhove en een stukie van de heemtuin van het museum. ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 4