Het motto van deze wandeling is: leren lezen van het landschap door een aardkundige bril. Op de in dit artikel beschreven wandeling maakt u kennis met de aardkundige waarden van Oranjezon. De aardkundige bril waardoor u op deze wandeling moet kijken is die van een duingeomorfoloog, iemand die studie maakt van kustlandschappen die voornamelijk aan de wind zijn te danken. Geprobeerd wordt te laten zien hoe vegetatie en duinvorming elkaar beïnvloeden en hoe de mens met de duinen is omgegaan. Aardkundige waarden zijn de geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen die de basis vormen van de ecologische, cultuurhistorische en belevingswaar de van het landschap. Aardkundige waarden behoren tot de met-levende, d.w.z. de abiotische natuur. De niet- levende en de levende natuur horen bij elkaar. Ofschoon er levenloze landschappen zijn met spectaculaire geologische en geomorfologische verschijnselen, ontwikkelen de aardkundige verschijnselen zich het beste in symbiose met planten en dieren. Zoals elke vorm van natuur, komt ook de abiotische natuur het beste tot haar recht waar de mens zich afzijdig houdt. Maar ook in het cultuurlandschap is de aardkundige invloed vaak nog zichtbaar, omdat de mens zich bij het gebruik van het landschap eeuwenlang heeft moeten aanpassen bij de mogelijkheden die het terrein boden. Oranjezon een Europees aardkundig monument? In een aantal provincies worden Aardkundige Monumenten aan- Afb. 4 gewezen om daarmee aandacht te vragen voor bijzondere aardkundige gebieden of objecten. Het idee om ook in Zeeland een aardkundig monument te benoemen, ontstond op een bijeenkomst van de European Union of Coastal Conservation in Middelburg in 1999. Er werd zelfs met de gedachte gespeeld om hier mee een begin te maken van een reeks Europese aardkundige kustmo- numenten. De wandeling die hier onder is beschreven maakt deel uit van de voorbereidingen die hiervoor werden getroffen. Wat maakt Oranjezon aardkundig gezien zo bij zonder? Hier heeft eeuwenlang een schar nierpunt tussen afslagkust en aan groei kust gelegen; De aangroei is niet te danken aan afvoer door rivieren uit het achter land, maar aan kustafslag stroom opwaarts; De aangroei van de kust door over elkaar heengrijpende strandhaken is bijzonder; Door de lange geschiedenis van

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 6