msêmm^WÊ"0^^9miSm ^-A4 "I Wsê0iê gï^gelMërMi We horen de laatste iaren geregeld goede geluiden over het reilen en zeilen van de slecht valk in Nederland. Geholpen door hobbyisten wordt deze zeldzame roofvogel steeds vaker ook nestelend in ons land aangetroffen, meestal in een speciaal opgehangen nestkast aan de gevel van een hoog gebouw. Dit seizoen was er een succesvol broedgeval op de Hooge Platen. Bijzonder was ook dat het een natuurlijk grondnest betrof: zo'n dertig centimeter van de afslagrand van het duin. Fred Schenk I 1 V lll&i 'fel' /t, - 1A Veertig jaar geleden nog balanceerde Deze luchtjager is in Zeeland vooral de slechtvalk op de rand van de bekend van de uitgestrekte, water uitsterving en moesten natuurlief- rijke gebieden. Op de zand- en slik- hebbers naar de rotswanden van platen, duinen en schorren kun je in Schotland en Noorwegen of de Eiffel de winter vaak, en van heel ver, het en de Harz om ze in hun natuur- rechtop- silhouet van de slechtvalk lijke leefgebied te zien; nu kun je ze op een aangespoeld brok turf of zomer en winter in ons vlakke landje iets dergelijks aantreffen. En loopje aantreffen. regelmatig tegen de plukresten van prooien aan. Meestal zijn dat resten van strandlopers of tureluurs. De laatste jaren zijn er in onze omgeving succesvolle nestkast - broedgevallen geweest van de slechtvalk in Borssele, Sas van Gent en Terneuzen. De valken jagen in onze provincie 's zomers in hoofd zaak op verwilderde stadsduiven en spreeuwen. In zekere zin zou je dus de slechtvalk zelfs wel een cultuur volger kunnen noemen. Toch blijft de slechtvalk in mijn beleving een soort van het wijdse landschap. Op de duinrand Tijdens een broedvogelcontrole op het sterneiland de Hooge Platen troffen de beheerders op 21 juni twee alarmerende slechtvalken aan. Eerder hadden we er eentje wel eens zwijgzaam gezien. Hoog boven ons vlogen ze, kabaal makend, hun 10 ZeeuwsLandschap Duinrand op de Hooge Platen. Jan Karkdijk

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 10