Agenda Voor alle excursies, m.u.v. Saeftinghe geldt: Informatie over de excursies en/of het aanvragen van een excursie privé, in groepsverband of school: tel. 0113-569110, Carolien van de Kreeke. Email: c.van.de.kreeke@hetzeeuwselandschap.nl. Tenzij anders vermeld duren de excursies 1,5 tot 2 uur. Tenzij anders vermeld bedragen de kosten voor een excursie 2,00 per persoon, kinderen tot 16jaar 1,00. Donateurs en hun huisgenoten op vertoon van hun lidmaatschaps- bewijs gratis! De excursies zijn uitsluitend bedoeld voor individuele personen of gezinnen, niet voor groepen groter dan vijf personen. Grotere groepen vooraf aanvragen. li Het Verdronken Land van Saeftinghe Zondag 24 september wandelen op ei Een buitendijks gelegen brakwaterschor met een opper- heid of excursi vlak van ca. 3500 hectare, doorsneden door diepe geulen. Meer info zie Gezien de aard van het terrein en de zwaarte van de tocht www.lopeninh zijn de excursies niet geschikt voor kinderen onder de Woensdag 27 september 13.30 uur tien jaar, mensen die niet al te gezond of slecht ter been Woensdag 25 oktober 10.30 uur zijn, zwangere vrouwen en hartpatiënten. Kledingadvies: Zaterdag 25 november 10.30 uur oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 3 uur. Kosten: 5,00 p.p.. kinderen van 10 tot 16jaar 2,50. Donateurs Bezoekerscentrum Saeftinghe van Het Zeeuwse Landschap en hun huisgenoten op ver- Het Bezoekerscentrum Saeftinghe is een ini toon van hun lidmaatschapsbewijs gratis. Deelname aan centrum waar o.a. de geschiedenis, het geti een excursie dient altijd vooraf aangemeld te worden! en dieren van Het Verdronken Land aan de Openingstijden: in de wintermaanden geop Startpunt en adres voor het aanvragen van excursies in aanvraag, groepsverband: Bezoekerscentrum Saeftinghe. Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen. Tel. (0031) (0) 114-633110, fax (0031) (0)114-633111 Meer informatie: www.verdronkenlandvar email: j.neve@hetzeeuwselandschap.nl ofk.galle@hetzeeuwselandschap.nl Verdronken land van Saeftinghe Startpunt: Bezoekerscentrum 't Zwin, G. v/d Hoekestraat 2 4525 NH Retranchement, tel. 0117-392221 Gelegen tussen Retranchement en Cadzand-Bad. Bijzonderheden: Bij de entreeprijs van een excursie zit een bezoek aan het bezoekerscentrum 't Zwin inbegrepen. In dit centrum kunt u interactief haaientanden en schelpen zoeken, dijken construeren, roeien langs de Zwinsteden en Het Zwin bij nacht zien. Een bezoek kost ca. 1/2 uur en wordt aangeraden voorafgaand aan de excursie. Zondag 24 september wandelen op eigen gelegen heid of excursie 14.00 u. Meer info zie www.lopeninhetlandschap.nl Zaterdag 22 oktober 10.00 uur Zaterdag 28 oktober 2130 uur Zwelgen in het Zwin, excursie in het kader van de Nacht van de Nacht, meer info www.laathetdonkerdonker.nl Het Zwin Iedere vloed komt zeewater Het Zwin binnen, dat zich via de zandige strandvlakten een weg baant naar de slibrijke schorren. Kledingadvies: oude gymschoenen of laarzen. Duur: ca. 2,5 uur. Kosten: 3,50 p.p., kinderen tot lójaar 2,00 p.p., incl. entree bezoekerscentrum. Het Zwin 22 Zeeuws Landschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 22