In het vorige nummer werd aandacht besteed aan het tragische overlijden van onze gedeputeerde Thiis Kramer, die omkwam bij een auto-ongeluk in China. Ingewijden betreurden niet alleen het verlies van een dierbare vriend; alom werd ook gezegd dat een opvolger met zoveel dossierkennis nooit te vinden zou zijn. Dat laatste was misschien toch wat snel geconcludeerd. Oranjezon Jan Karkdiikl mk De Yerseke AA oer ...intensief betrokken bii aankopen. Chiel Jacobusse 14 ZeeuwsLandschap Van Zandbrink wonen in het buiten gebied op het Platte van Walcheren. Heeft hij iets speciaal met Zeeland? "Afgezien van het fijne woonklimaat heeft de provincie natuurlijk een prachtige woonomgeving: rust en ruimte, veel karaktaristiek land schap, zowel op het land als op het water, en natuurlijk de prach tige uitgestrekte natuurgebieden. Bijvoorbeeld Walcheren en de Zak van Zuid-Beveland zijn door het kleinschalig landschap heel aan trekkelijk. Niet voor niets is een groot stuk Zeeland aangewezen als Nationaal Landschap! Naast die kleinschalige cultuurlandschappen Op 29 september werd onze nieuwe gedeputeerde. Wouter van Zandbrink, als opvolger benoemd. Van Zandbrink was een persoonlijke vriend van Thijs Kramer en hij beschouwt Thijs als zijn leermeester als het gaat om zijn hobby vogels kijken. Dat hij nu als voormalige vriend Thijs Kramer in het provin ciebestuur vervangt, beschouwt Van Zandbrink als een missie en een uitdaging. Alle reden dus voor een nadere kennismaking. Geweldige gebieden Wouter van Zandbrink groeide op op een boerderij in de Gelderse vallei en nog steeds ligt het wel en wee van de agrarische sector hem na aan het hart. Toch koos hij er niet voor om boer te worden. Dit najaar trad hij aan als nieuwe gedeputeerde, met in zijn portefeuille onder meer natuur en landschap. Daarvoor had hij een ambtelijke carrière bij het Ministerie van LNV. Tot najaar 2006 was Van Zandbrink directeur Zuid bij het Ministerie van LNV. Hij is dus door en door ingewijd in de agrarische sector en in het groene beleid en bovendien is hij al jarenlang "met groot genoegen" woonachtig in Zeeland. Toen zijn werkplek ver huisde van Goes naar Tilburg bleef

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 14