Ejel in winterslaap Mel ZeeuwsLandschap Semmige dieren krijgen teek een seert dikke jas. Dat is wanneer de karen van kun vackt dikker werden. Dieren die dat niet kebben, verzinnen iets anders cm de kende winter deer te kernen. Semmige dieren kenden een winterslaap. Andere dieren, bijveerbeeld een aantal vegelseer- ten, trekken nit ens land weg. Ze gaan everwinteren in een ander land, waar ket minder kend is. Nn een paar veerbeelden van bij ens overwinterende dieren. Mei De mei zien we niet vaak. Hij leeft ender de grend. Een mei kan niet geed zien. Dat is niet ze keel erg, want ender de grend is ket teek denker. Een mei kan wel keel geed ruiken en veelen. Hij keeft een lekkere warme vaekt van kerte, zwarte, zackte karen. Die kemt geed van pas in de winter. Maar dat is niet geneeg. Hij verbruikt meer energie om ziek warm te keuden. Daarem eet kij in de winter extra veel. Heb jij als ket keud is eek meer zin in eten? Meestal is dat wel ze. Als je ket keud kebt, kest ket veel energie em warm te werden en daarem keb je veel trek. Net als de mei. Gelukkig bestaat jeuw eten niet uit regenwermen! Egel Een egel keudt een winterslaap. Hij bereidt ziek veer deer keel veel te eten. Deer dat extra eten krijgt kij een lekkere dikke vetlaag in zijn lijf. Daar keeft kij de kele winter geneeg aan. In nevember relt kij ziek ep en gaat slapen. Hij zeekt een lekker keiletje, in een dikke keep Veldspitsmuiis in nestkast met bladeren ef in een beerensekuur. Hij maakt ket keiletje warm deer er blade ren, mes en takjes in te leggen. In april, als de winter veerbij is en als er weer geneeg veedsel veer de egel te vinden is, werdt kij wakker. Kikker en slak De kikker leeft van de zen en van insec ten. De zen maakt kern lekker warm, zedat kij ket warm geneeg keeft em van alles te deen. Insecten zijn zijn veedsel. In de winter zijn er weinig insecten en eek de zen laat ziek niet veel zien. Daarem meet de kikker wel een winterslaap keuden. Hij deet dat in een keiletje in de medder. Een ander slijmerig dier die een winterslaap keudt, is de slak. Hij verstept ziek in een kelletje ender de grend. Zijn kuisje is een extra bescker- ming. Hij deet de deur van zijn kuisje dickt deer ket af te sluiten &19streeppaj met een laagje

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 18