Jean Maebe ontvangt gouden Lepelaar Op zaterdag 27 augustus heeft Jean Maebe op het vogelfestival in Lelystad de gouden Lepelaar ontvangen. Het is de hoogste onder scheiding van Vogelbescherming Nederland. Jean heeft de onder scheiding ontvangen voorjarenlang vogelonderzoek en -bescherming in Zeeuws-Vlaanderen, vooral in het Verdronken Land van Saeftinghe. waar Jean sinds 1946 geregeld komt. Hij heeft vele veranderingen in en rondom Saeftinghe meege maakt. veel niet ten goede. Zoals de industrialisering van de haven van Antwerpen waardoor honderden hectaren zoet- en brakwaterschor ren en laag gelegen weilanden met broedende kemphanen verloren zijn gegaan. Maar ook de teloorgang van het kleinschalige agrarische land ging niet ongemerkt aan hem voorbij. Wie kan zich nu nog voor stellen dat in het Waasland, aan de grens met Zeeuws-Vlaanderen. zich een populatie ortolanen bevond en dat aan beide zijden van de grens paapje, wielewaal en geelgors heel gewone soorten waren? Maar het tij is gekeerd en nieuwe natuurgebieden worden ingericht. Jean volgt dat met veel belangstelling en geniet daar duidelijk van. Henk Castelijns Jean tiidens de uitreiking van de Gouden Lepelaar in Lelystad. Walter Van Kerkhoven rechts Jean met schaapherder Amedé Scheers in de zomer van 1957. Amedé had zijn schaapskooi onder de zeediik in de Hertogin Hedwigepolder met op de diik een zitbank. Rik Van der Vloet Jean met ziin boezem vriend Rik Van der Vloet op de zeediik bii Saeftinghe op 26 december 2004. In 1957 publiceerden beiden in "De Giervalk/Le Gerfaut" de "Avifauna van het Verdronken Land van Saeftinghe". Eerdere publicaties van hen beiden in hetzelfde tiidschrift gingen over ruiende bergeenden (1952) en kluten (1953). Henk Casteliins

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2006 | | pagina 21