internationale schaal. In 1954 wordt Lebret door het Algemeen Bestuur van Stichting Het Zeeuwse Landschap voorgedragen als lid van de Deltacommissie, een werkgroep van de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. Hij komt in contact met mr P.G. van Tienhoven en Jhr mr. M. van der Goes van Naters, de rode jonker, kopstukken uit de landelijke natuur bescherming. Hij wordt bestuurslid van de stichting de Beer (1967-1979) Hij vertegenwoordigde Nederland in de Internationale Raad voor de Vogelbescherming (ICPB-CIPO) en in de International Wildfowl Research Bureau (IWRB) gevestigd in Engeland. Op 13 september 1969 ontving Lebret de Heimans en Thijsseprijs. In de aanbiedingstoespraak, uit gesproken door prof. V. Westhoff, wordt Lebret vooral geprezen om zijn bestuurswerk. Westhoff snijdt ook het onderwerp "amateurschap in de veldbiologie" aan. Westhoff gaat zorgvuldig met dit onderwerp om en heeft hier waarschijnlijk geen verdere bedoeling mee gehad. Het is wel een illustratie van de erkenning die Lebret gekregen heeft voor zijn bestuurswerk, terwijl zijn bijdrage aan de theorievorming van de natuurbescherming nog ontdekt moest worden. Passie Ik heb Lebret nooit persoonlijk ontmoet. Er is een aantal foto's van Lebret gepubliceerd. In het boek 'In de ban van vogels' van dr. K.H. Voous kijkt een serieuze, bijna saaie man van de fotograaf weg. Meer iemand waarvan je een artikel zou verwachten over octrooirecht. Op de foto's die gepubliceerd zijn bij zijn In memoriam' in 1982 staat een veldman, volledig in zijn element op een kale vlakte met lieslaarzen aan en een onafscheidelijk petje op. Ik zou Lebret, oud-voorzitter van Stichting Het Zeeuwse Landschap, een veelzijdig natuurbeschermer en vooral een onafhankelijk en oor spronkelijk denker willen noemen. Hij woonde en werkte in de Delta, te midden van zijn geliefde natuur gebieden. Ieder uur van de dag kon boven het gerechtsgebouw in Middelburg wel een groep fluiteen den (smienten) overvliegen om hem te herinneren waar zijn passie lag. Dhr. J. A. Sluiter is ecoloog bij Staatsbosbeheer. Dhr. Lebret bereidt de lunch tijdens een excursie in Roemenië in 1974. Gerard Ouweneel ZeeuwsLandschap 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 15