20 ZeeuwsLandschap Het roodborstje valt op deer de beider oranjerood gekleurde berst. Maar daar naast valt bij ook op omdat bij prachtig kan zingen. Er zijn niet veel vogels die de bele winter zingen, maar de roodberst doet dat wel. Het liedje klinkt dan wel anders dan in de zomer. Het is eigenlijk geen liedje, nnaar een tikkend geluid. Het klinkt alsof er nnet twee stenen tegen elkaar getikt wordt. Ook de vrouwtjes noaken dat geluid. Een roodborstje zingt ook eno zijn eigen territorium te bepalen. Een territorium is bet gebied waar bij leeft. Bijvoorbeeld de achtertuin van de buurvrouw. Door veel te zingen, bij tegen de andere roodborstjes: bier woon ik, dit is mijn stekkie, dus kom niet in de buurt." Niet alleen bet man netje kan soms boos worden als er een indringer in 'zijn' territorium komt, maar ook vrouwtjes zijn niet erg verdraagzaam. Soms gaat dat zo ver, dat een roodborst zichzelf voor een indringer aanziet. Als bij zichzelf, met z'n oranje borst, in een raam of spiegel zegt 'Let op, ziet, denkt bij dat dat een indringer is. Hij gaat dan tegen bet raam tikken en maakt zich dikker en groter. Hij steekt daarbij zijn oranje borst vooruit. Zo probeert bij om bet andere roodborstje weg te jagen. Maar dat lukt natuurlijk niet! In bet voorjaar gaat bet mannetje echt zingen. Het is niet zo makkelijk om op te schrijven boe bet zingen klinkt. Hij zingt fijne, hoge klanken, vaak en mooi. Je kan bet zingen vergelijken met een water valletje. Hij zingt volop, en stopt dan alsof de kraan dichtgaat. Dan gaat bij weer uit volle borst zingen alsof de kraan in een keer bard opengezet wordt. Een roodborst mannetje kent heel veel tonen en melodieën. Het mannetje zingt ook om een vrouwtje te verleiden. Dat doet bij vooral in bet vroege voorjaar. Als een vrouwtje op hem valt omdat bij zo prachtig kan zingen, gaan ze samen een nestje bouwen. Er worden onge veer zes eieren gelegd. De jonge roodborstjes hebben zachte donsveertjes. Die zorgen ervoor dat ze lekker warm blijven. De veertjes op de berst zijn nog niet oranje, maar lichtbruin met een donkerbruine bovenkant. Na een paar maan den verliezen de roodborstjes bun babgveren en krijgen ze bun mooie kleuren. tëeccibersteitje vv&re ^rcctte

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 20