Klimaatbosjes voor de toekomst De klimaatverandering gaat ons allemaal aan. In ons land krijgen we te maken met meer droogtes en heviger regenval. Dat heeft grotere overstromingskansen tot gevolg. In de rest van de wereld is er sprake van woestijnvorming, verlies aan landbouwgronden en natuurrampen. Kijken we toe of doen we iets? Ruim veertig goede doelen hebben landelijk een klimaatcampagne opgestart, genaamd HIER. Het doel is om de klimaatverandering op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. Deze klimaatcampagne moet alle Ne derlanders uitdagen om de oplossing voor het klimaatprobleem niet alleen van anderen te verwachten, maar om zelf te beginnen, hier en nu. Landschapsbeheer Nederland en De Landschappen dragen samen hun steentje bij aan deze campagne. Met de wetenschap dat de uitstoot van kooldioxide (C02) een belangrijke oorzaak is van het klimaatprobleem, is gekozen voor het planten van 'klimaatbosjes'. Een klimaatbosje bestaat uit minimaal drie walno- tenbomen die in een driehoeksvorm geplant worden. Ze binden C02, en zijn een symbolische variant van de veel grotere compensatiebossen die bijvoorbeeld in de tropen worden aangelegd. De klimaatbosjes zullen mensen prikkelen en nieuwsgie rig maken, maar hopelijk ook tot nadenken stemmen en tot actie aanzetten. Bij ieder klimaatbosje komt een herkenningsteken. Dat is een paal van hout van de tamme kastanje, waar een plaat omheen zit van roestvrij staal. De tekst nodigt uit tot nadenken. In heel Nederland worden minimaal zeshonderd klimaatbosjes geplant. Op landelijk niveau worden er locaties gezocht op openbare plekken, zoals bij bedrijven, kinderboerde rijen, op kruisingen van wegen, op parkeerplaatsen en bij sportaccom modaties. Stichting Landschapsbe heer Zeeland zorgt voor circa zestien locaties op grond van particulieren en Het Zeeuwse Landschap plant datzelfde aantal klimaatbosjes in haar eigen terreinen. Met de ruim honderd terreinen die Het Zeeuwse Landschap in Zeeland in beheer heeft, moet dat toch makke lijk lukken, zou je denken. Maar het is minder makkelijk dan het lijkt. Een gebied dat wordt ingericht en beheerd zodat weidevogels er prima kunnen leven, kan geen boom gebruiken. Dat zou immers een prima plekje kunnen zijn voor een roofvogel om rustig te bekijken welk kuiken er het lekkerste uitziet! De terreinen vlak aan de kust vallen ook af. De zoute, harde wind die er waait, maakt het voor een boom onmogelijk om daar te leven. Maar na een papieren 'rondje Zeeland' met de twee regiobeheer ders van Het Zeeuwse Landschap kwamen we tot de conclusie dat er toch nog heel wat geschikte locaties waren. Afgelopen winter zijn de eer ste klimaatbosjes geplant. In een van onze terreinen, of elders in het land, komt u er vast binnenkort een tegen! Meer weten of geïnteresseerd? Kijk op www.hier.nu. Mevr. C. van de Kreeke-Abrahamse is medewerkster afdeling commu nicatie van Stichting Het Zeeuwse Landschap. 24 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 24