De zem is eem enorme gasbel; eem bel van vuur em vlammen. Hij straalt warmote em licht uit. De zem is heel ver weg. Tech kunnen we het licht ziem em de warmte veelem. Als de zem er miet meer zeu zijm, zem het ep de aarde keud em demker zijm. Het zeu eem kale, lege em den- kere beel werden. Dam zeuden er geem plamtem em dieren kunnen leven. 's Nachts is het demker. De zem staat dam aam de andere kamt vam de aardbei. Heb je 's nachts wel eens sterren aam de hemel gezien? Veel sterren zijm eek gasbel len, met als de zem. Maar emdat sterren meg veel verder weg staan dam de zem, kunnen we hum warmte miet veelem. Hum licht kunnen we eek veel minder ziem dam het licht van de dezelfde velgerde; reed, eramje, geel, green, blauw, imdige em vielet. Die zelfde kleuren zitten in de regembeeg. Die zie je wel eens als het regent em als eek de zem schijnt. De kleurleze zonnestra len werden gevangen in de regendruppels. Aam de andere kamt van de druppels is de zemmestraal in zeven kleu ren te ziem. Hee heet jij? Ben jij maar iemand geneemd? Eem aamtal plamtem em dieren zijm geneemd maar de zem. Ze is er eem hele plamtemfamilie die heet 'zemmerees- jesfamilie'. Plamtem die tet die familie beheren greeien ep zemmige, drege plaat sen em hebben meeie, fel geel gekleurde bicemem. 20 ZeeuwsLandschap zen. De zem gaat 's mergems aam de ene kamt van de aarde ep, em aam de andere kamt emder. Het lijkt wel ef de zem beweegt. Maar dat is miet ze. De zem staat stil em de aarde draait em de zem heem. Dat gaat gelukkig ze langzaam, datje miet draaie rig werdt. Het zemlicht lijk kleurlees. Tech zitten er zeven kleuren in. Die staan altijd in Er bestaat eem zweefvlieg die heet 'Helefglus'. Die Latijnse naam betekent 'vriend van de zem'. Zijm naam verraadt waar hij graag leeft: ep plekjes waar het lekker zemmig em beschut is.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 20