an de slag Tekgnmgen^ Ad^Kajjrj^ Tekst,:.. Ca no lien, va mde^KneekezA bnaha m se„ 4. Prebeer te entheuder uit welke kleuren, en eek neg in welke velgerde, de zen bestaat. Dat is mak kelijk deer van de eerste letters een grappige zin te maken. Bijveerbeeld; daq kijken waar de schaduw ft staat. Téken daar met krijt een streep in de Cirkel en sCbrijf erbij bee laat daar de scbaduw van de stek was. Ze krijg je een T. -- seert herlege! 1. Ken jij bleemen die er uit zien als een zón? Vast wel! Denk maar eens geed na. Een hele bekende bleem die 'zón' in z'n naam beeft is de zennebleem. Je kunt die makkelijk zelf zaaien. Misschien wil je papa ef mama een zakje zaad kepen, zódat jij ze kunt zaaien. Niet verbeten cm water te geven! Bede Olifanten Gaan Graag Badderen In Veere. Prebeer eek eens ze'n zin te maken! Ik ben veer de zen achter een zennebleem gekropen. Geed idee hè? Waarem zeu deze zen treuwens een zennebleem beten? De volgende keer gaat bet ever bessen. Je maakt mij blij met een meeie tekening ervan! 2. Maak zelf een zonnewijzer. Misschien is bet leuk em dat ep scheel te deen, met behulp van de juf ef meester. Zet veer schooltijd een stek in de tuin ef ep de grend, bet liefst waar steen embeen is. Téken em de stek met krjjt een cirkel. 6a een paar keer die - -v.•- j£-- 3. De zen is ze fel, datje er niet in kunt kijken. Je kunt de zen wel vangen. Daarveer heb je een spiegeltje nedig. Als je de zen erin laat schijnen en bet spiegeltje draait, kun je de zen ergens anders laten schijnen. Keert werd helemaal vrolijk van deze meeie zemertekeningen! Dabng van Zundert, Jeanine Gunst, Marnix Jansen en Sepbie Nieuwenhuijze; hartelijk dank! ZeeuwsLandschap 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 21