Fotoactie: Wat zit daar bii de buitenlamp? Dit uiltie, nog maar pas in Zeeland ontdekt, is vrij zeldzaam en wordt opvallend vaak rustend op muren ed waargenomen. Dus bii uitstek een geschik te soort voor onze fotoactie Hans van Kuiik Nachtvlinders staan momenteel volop in de belangstelling. Van de in 2006 uitgekomen veldgids "Nacht vlinders", met alle in Nederland en België voorkomende soorten, moest al na twee maanden een tweede druk gemaakt worden. In deze veldgids staan alle macronachtvlinders afgebeeld middels illustraties van Ri chard Lewington. Al bladerend door het boek blijkt dat nachtvlinders en hun rupsen voorkomen in vele kleu ren, groottes, en vormen. Dat beeld was vroeger wel anders: men dacht bij nachtvlinders aan hinderlijke, stoffige bruine motten, waar weinig aan te zien valt. In Zeeland wordt de komende jaren hard gewerkt om de nachtvlinders die in de provincie voorkomen in kaart te brengen. We weten dat er meer dan 570 macronachtvlindersoorten in Zeeland zijn waargenomen. Of ze nu nog allemaal voorkomen in Zeeland en waar precies gaan we uitzoeken. Er wordt systematisch gekeken in welke biotopen welke soorten voorkomen en in welke aantallen. De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en Stich ting Het Zeeuwse Landschap gaan al die gegevens bundelen in een of meer atlassen, die in de toekomst zullen verschijnen in de boekenserie Fauna Zeelandica. Het onderzoek zal grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en de Vlinderwerkgroep West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Tijdens de onderzoeksperiode willen we de nachtvlinders zoveel mogelijk in de belangstelling brengen. Zo zal er dit jaar met hulp van het publiek actief worden gezocht naar Sint- Jansvlinders en Jacobsvlinders en volgend jaar wordt het jaar van de pijlstaartvlinders. Voor dit jaar staat een fotoactie op het programma. Geen fotowedstrijd maar een fotoactie waarbij iedereen gevraagd wordt om eens te kijken of er vlinders op de muur zitten bij de buitenlamp. Die vlinders zijn 's nachts op het licht van de lamp afgekomen en op de muur gaan zit ten. Soms blijven ze daar de hele dag zitten tenzij de zon de muur opwarmt. Dan vliegt de nachtvlinder naar een koeler plekje tussen en onder de bladeren van planten of struiken. Dankzij de hoge resolutie van de huidige digitale fotocamera's kun nen tegenwoordig scherpere foto's gemaakt worden. Kijk eens of u bij de buitenlamp thuis, bij uzelf of bij de buren of in de buurt (een bushokje) nachtvlinders ziet slapen. Maak er een foto van en stuur hem op. Wij vertellen dan om welke vlinder soort het gaat en op welke plant de rups leeft. Het mes snijdt zo aan twee kanten: u maakt kennis met de vlinder en wij gebruiken de gegevens voor het onderzoeksproject. Wij zijn. en u misschien ook, heel erg benieuwd naar de reacties en zullen daarvan een verslag maken in een volgend nummer van dit tijdschrift. Foto's kunnen opgestuurd worden famba@zeelandnet.nl M. Jacobusse 24 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 24