Uit het landschap Door Marten Hemminga Actie! Vorig jaar schreef ik in dit tijdschrift over de boerderij bij 's-Heer Abtskerke die Het Zeeuwse Landschap toen net had verworven. De boerderij woning zelf is een vervallen rijksmonument, waarvan de oudste delen vermoedelijk teruggaan tot de laat 16e, begin 17e eeuw. Er om heen liggen de resten van diverse schuren, een bakkeet en een varkenskot. Kortom een boerderijcomplex dat, zoals typisch is voor Zeeuwse boerderijen, bestaat uit een samenstel van diverse gebou wen. Het geheel ligt op een huiskavel die deels uit een verwilderde boomgaard met oude fruitrassen bestaat, en deels, door het decennia lang achterwege blijven van onderhoud, uit..hoe zal ik het noemen, uit wildernis bestaat. Een, in onze gecultiveerde provincie heel on-Zeeuws, maar tegelijk bijzonder gebiedje. De bijbehorende landerijen zijn deels aan ruilverkavelingen ontsnapt, en hebben nog hun authentieke karakter behouden. Er liggen hier dus voor onze Stichting prachtige mogelijkheden om iets te doen aan het verloren gaan van steeds meer historische boerderijen én om op de landerijen de oorspronkelijke rijk dom aan vogels en planten van het boerenland weer terug te brengen. Met de aankoop van het boerderijcomplex heeft Het Zeeuwse Landschap een stap gezet die veel donateurs kunnen waarderen. In dit nummer worden enkele resultaten gepresenteerd van een enquete die onder honderden donateurs is gehouden. Een meerderheid vindt dat het Landschap het beheer van historische boerderijen ook als taak heeft, en meer moet doen voor het behoud er van. Inmiddels is er op Hoeve Van der Meulen al het nodige werk gedaan. De huiskavel, die vol met schroot en afval lag, is opgeruimd. Deze zomer wordt met financiële steun van de Provincie Zeeland de bodem van het erf gesaneerd. Op de landerijen is de eerste lus van de uitein delijk vier kilometer wandelpaden voor het publiek geopend. Ook zijn de eerste zes akkertjes met ongeschoond zaad van o.a. spelt,vlas en rogge ingezaaid. De graspiepers zijn al weer terug evenals (dankzij het gebruik van ongeschoond zaaizaad), de naaldenkervel die jaren geleden voor het laatst in Zeeland is gevonden! Dit najaar hopen we de woning te kunnen restaureren. Daar is veel geld voor nodig. Om dat geld bij elkaar te krijgen hebben we de steun van particulieren en bedrijven nodig. En de steun van onze donateurs! Bij dit tijdschrift- nummer zit een inlegvel met meer informatie over de actie. Draagt u ook uw steentje bij? Dr. M.A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap. ZeeuwsLandschap 3 Komen de dwergsterns tijd tekort? p. 4 De Westerschelde is een kinderkamer voor dwergsterns. Het liikt er echter op dat deze functie onder druk staat en daarmee ook de continuïteit van de populatie dwergsterns. Verslag van een arbeidsintensief onderzoek van René Beiiersbergen. Libellen in Zeeland p. 8 In de serie Fauna Zeelandica is onlangs deel 3 verschenen: 'Libellen in Zeeland'. Deze Iibellenatlas laat zien dat het heel goed gaat met de libellen in Zeeland. Over 'gehuchten, voormaals dorpen' p. 10 Aad de Klerk bespreekt kleine, gekrompen neder zettingen op Walcheren. Nederzettingen die een bewogen geschiedenis hadden, want ze vielen terug van kerkdorp naar gehucht zonder kerk. Rustig schuiven op de vestingwal p. 14 Onderzoek van de slakkenfauna op de vestingwal van Retranchement laat zien dat het allerminst slecht gaat met deze populaties. Het onderzoek leverde verrassende resultaten op. De Willem-Leopoldpolder vijf iaar later p. 16 Nadat de graafmachines zwegen, hebben heel wat planten de nieuw ingerichte Willem-Leopoldpolder gekoloniseerd. Ook bijzondere soorten hebben hun intrede gedaan. Een verslag van Awie de Zwart. Enquête cultuurhistorische erfgoed op het platteland p. 19 Een breed opgezette enquête laat zien dat de aankoop van een historische boerderii een groot draagvlak heeft. Dat de Stichting zich zo inzet voor de cultuurhistorie van Zeeland, vindt grote steun onder de donateurs. Koert p. 20 Dit keer gaat Koert over heel alledaags onderwerp: de zon. Maar daar kun ie nog heel wat leuke dingen over te weten komen en ook over onderzoeken. Lees maar snel! Terra Maris p. 22 Landschap in 't kort p. 24 Agenda p. 26 Cover: Bruinrode heidelibel (Chiel Jacobusse)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 3