Libellen in Zeeland Ron Brouwer Viervlekron die hoge eisen stellen aan de helder heid van het water, staan andere die juist een voorliefde voor min of meer vervuild water lijken te hebben. En zo is er veel meer te noemen. Dat alles maakt de studie van libellen erg boei end en er komt nog bij dat actieve waarnemers een gerede kans maken om soorten te signaleren die nog niet van de provincie of zelfs van ons land bekend zijn. Libellenatlas Wie serieus met de studie van libel len in Zeeland aan de slag wil, kan niet zonder de net verschenen atlas "Libellen in Zeeland". Het boek geeft een samenvatting van alle ken nis die op dit moment beschikbaar is. De libellenatlas is uitgegeven door Het Zeeuwse Landschap, in samenwerking met de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. In deze atlas is van alle 46 in Zeeland voorkomende soorten een versprei dingskaartje en een uitgebreide beschrijving opgenomen. Ook bevat het boek tal van kleurenfoto's van alle soorten die aan bod komen. Naast de soortbeschrijvingen zijn er uitgebreide hoofdstukken over onder meer de geschiedenis van het libel- lenonderzoek in Zeeland, de ecologie van libellen in de Zeeuwse Delta en de al genoemde veranderingen in de libellenfauna. Libellen in Zeeland is uitgegeven als deel 3 in de reeks Fauna Zeelandica. Het doel van deze boekenreeks is om een actueel en compleet beeld te geven van het voorkomen en de verspreiding van verschillende dier- groepen in de provincie. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de libellenfauna zal het boek wellicht snel 'achterhaald' zijn. Maar het is juist de actuele momentinformatie die maakt dat de serie tot in lengte van dagen haar waarde zal houden. Dhr. M. Jacobusse is hoofd ecologie en kwaliteitszorg bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. Tauiuu Zeefandica "Libellen in Zeeland" kost in de boekhandel 19,90. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap en van de Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland kunnen het boek bestellen tegen gereduceerd tarief. Tot 1 augustus 2007 is de prijs voor donateurs 15,00 euro, inclusief verzendkosten. Het boek kan besteld worden door het overmaken van dit bedrag op bank rekening 51.03.36.167 ten name van Stichting Het Zeeuwse Landschap in Heinkenszand, o.v.v. "Libellenatlas". Het boek is ook verkrijgbaar in het Museum voor natuur en landschap Terra Maris in Oostkapelle en in de betere boekhandel. ZeeuwsLandschap 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 9