Terra Maris Onderzoekskar ten. Het museum, de omgeving met bos, duinen en strand lenen zich bij uitstek voor rondleidingen en activi teiten. Zo kunt U het strand afstrui nen met de jutter, wandelen door de landschapstuin en in het natuurge bied de Manteling onder leiding van een gids of boswachter. In de "Nacht van de Nacht" op 27 oktober zal schrijfster-dichteres Johanna Kruit tijdens de nacht wandeling "Dichter bij het donker" voor een verrassende bijdrage zor gen en Jan Koeman een workshop "Nachtfotografie" verzorgen. In de herfst- en kerstvakantie kunt U na een bezoek aan Terra Maris genieten van een twee uur durende rit in een paardentram, getrokken door stoere Zeeuwse paarden. In de herfstvakantie is er een natuur- spreekuur waarbij U terecht kunt met vragen over schedels, botjes en braakballen en u kunt deelnemen aan de activiteit Herfstkleurenpalet. In de kerstvakantie staat het natuur- spreekuur in het teken van schelpen en andere strandvondsten. Het volledige activiteitenprogramma is te vinden op de website van Terra Maris. Zee Land Natuurlijk Het Zeeuwse landschap laat zich lezen als een boek. Het vertelt ons over de ontstaansgeschiedenis met z'n prachtige natuur. Maar je moet dan wel eerst 'leren lezen'. Op een aantal locaties in Zeeland biedt de Stichting Het Zeeuwse Landschap een scholenproject aan voor de basisscholen om leerlingen kennis te laten maken met het Zeeuwse land schap. Eén locatie is Terra Maris, hét museum voor natuur en landschap, te Oostkapelle. In Terra Maris wordt het scholenpro ject 'Zee Land Natuurlijk' voor het schooljaar 2007 - 2008 aangeboden aan groep 7 van de Walcherse basis scholen. Tijdens een bezoek aan het museum gaan de leerlingen met een reisverslag vol vragen en opdrachten zelfstandig aan de slag. Een gids neemt de leerlingen mee voor een ontdekkingstocht in de landschapstuin. Verhalen en veld werkmaterialen uit de onderzoekskar onthullen geheimen van de Zeeuwse landschapselementen. Het scholenproject geeft invulling aan het omgevingsonderwijs en bevat elementen van diverse vakken. Vanwege externe financiering wordt 'Zee Land Natuurlijk' vooralsnog kosteloos aangeboden. Martha Wedts de Swart Medewerkster exposities en educatie Herfst- en winteractiviteiten in Terra Maris Naast een bezoek aan het museum en de landschapstuin biedt Terra Maris het jaar rond tal van activitei- Maaike de Wilde Medewerkster educatie Natuurspreekuur Terra Maris

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 23