Uit het landschap Door Marten Hemminga BEW.ÊX. Zeeuwse bergen p. 4 De Zeeuwse vliedbergen ziin opmerkelijke landschapsele menten, maar op zichzelf weinig spectaculair. Wat ze bij zonder maakt is hun ouderdom en oorspronkelijke functie. Marten Hemminga plaatst ze voor het voetlicht. Monitoring van onze natuurgebieden p. 7 Tellen, meten en wegen vormen het motto van monitoring van de flora en fauna van natuurgebieden. Dat is nodig om vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen in natuurgebieden op te kunnen sporen en daar het beheer op af te stemmen. Het Proefstation voor de Fruitteelt p. 10 Deze zomer heeft Stichting Het Zeeuwse Landschap een nieuw kantoor betrokken: het Koetshuis te Heinkenszand werd verwisseld met het Proefstation in Wilhelminadorp. Gert-Jan Buth vertelt over dit opmerkelijke gebouw. Pijlstaarten in Zeeland p. 12 Piilstaartvlinders heten sinds kort pijlstaarten. Het ziin fraai gekleurde, middelgrote vlinders die een delta-achtige vorm hebben en pijlsnel kunnen vliegen. Anton Baaiiens geeft een overzicht van in Zeeland voorkomende soorten. Vijf jaar Nationaal Park Oosterschelde p. 16 Nu alweer viif iaar is de Oosterschelde een Nationaal Park en ze draagt die naam met ere! Rüna Kuiler vertelt wat een Nationaal Park is en beschrijft de schoonheid van de Oosterschelde. Graafmachines aan de slag bij hoeve van der Meulen p. 19 Rondom de hoeve van der Meulen is het zware werk van start gegaan: de sanering van het terrein. Nanda van den Berg doet verslag van de werkzaamheden. Koert p. 20 Dit keer gaan we aan de slag met iets wat echt bii de herfst hoort: rijpe vruchten en pities! Doe mee! Terra Maris p. 22 Landschap in 't kort p. 24 Agenda p. 26 Cover: het vliedbergencomplex bij Baarsdorp. Foto: Chiel Jacobusse V"'~^'j het vorige tijdschriftnummer was een inlegvel bijgevoegd met een oproep om een steentje bij te dragen aan het herstel van de vervallen boerderij bij 's Heer Abtskerke, de Hoeve van der Meulen. Stichting Het Zeeuws Landschap wil dit rijks monument restaureren, en tegelijk de omliggende landerijen herinrichten om de rijke boerenland- natuur van vroeger weer terug te krijgen. Honderden donateurs reageerden op die oproep en hebben een bijdrage gedaan of toe gezegd. Het goede begin is er dus! De actie loopt nog steeds door, en we hopen dat nog vele anderen die het project een warm hart toedragen, het eveneens met een bijdrage zullen ondersteunen. Ook diverse bedrijven hebben steun toegezegd, iets waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, is de bodemsanering van de huis kavel in volle gang. Dat is een noodzakelijke stap die eerst moet gebeuren voordat de restauratie kan starten. De provincie Zeeland en de gemeente Borsele maken deze operatie financieel mogelijk. Het schoonmaken van het terrein vindt plaats onder nauwlettend archeologisch toezicht: het is bepaald niet ondenkbaar dat met het weghalen van de toplaag meer zichtbaar wordt van de geschiedenis van deze plek. In ieder geval is er al oude erfbestrating te voorschijn gekomen en een aantal muurrestanten. Dat alles wordt zorgvuldig in kaart gebracht, en langzamerhand groeit zo de kennis van deze historische locatie. Op een heel ander vlak is er nog iets bijzonders te melden: na 28 jaar het Koetshuis in Heinkenszand als kantoor te hebben gebruikt, is de Stichting naar een nieuwe locatie verhuisd. Vanaf 12 juli jl. is het hoofdkantoor van de Stichting gevestigd in het voormalig Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp. Met de medewerking van de Dienst der Domeinen en van de Gemeente Goes hebben wij deze locatie kunnen betrekken. Al jaren was het Koetshuis te klein geworden, maar we kunnen nu in het nieuwe kantoor weer vele jaren vooruit! Het voormalige Proefstation stond al enige jaren leeg; met de komst van het kantoor van Het Zeeuwse Landschap heeft dit karakteristieke gebouw, dat dateert uit 1959, weer een passende functie gekregen. Ons telefoon- en faxnummer, en e-mail en postadres blijven overigens ongewijzigd, zodat voor ieder die zich met de Stichting in verbinding wil stellen, alles bij het oude blijft. Dr. M.A. Hemminga is directeur van Stichting Het Zeeuwse Landschap. ZeeuwsLandschap 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 3