It ^jyMi iAiUyUi »*U4siAff D.o.or,.Wxtn nesjCus.te.l iins^en^Er.i ks Speksnijder., w m We hadden die 19e iuni om half vijf afgesproken op de parkeerplaats van het recreatieterrein de Braakman. Vogels inventariseren betekent diep in de nacht het bed uit! Om vijf uur stapten we vol spanning richting de bosschages van de Verdronken Zwarte Polder. Het orkest van nachtegalen, grasmussen en spotvogels zwol aan naarmate we dichterbij kwamen. Het was al weer wat later in het seizoen, zodat onze oren al weer aardig gewend waren aan het onderscheiden van de individuele orkestspelers. Badderende kneu Chiel Jacobusse Aan de noordkust van Zeeuws- Vlaanderen liggen bij Nieuwvliet- Bad twee natuurgebieden: De Verdronken Zwarte Polder (+100 ha) en de Herdijkte Zwarte Polder (±20 ha). Beide gebieden danken hun naam aan de afdamming van een vroegere geul, genaamd het Zwarte Gat. Deze afdamming vond plaats in 1623. In 1802 ging de Zwarte Polder tijdens een hevige stormvloed verloren. Slechts een klein deel van deze polder kon later weer opnieuw veroverd worden op de zee en kreeg de naam Herdijkte Zwarte Polder. Het deel waar de zee vrij spel bleef houden, kreeg de toe passelijke naam Verdronken Zwarte Polder. De Verdronken Zwarte Polder, die sinds 1962 in het beheer is van Het Zeeuwse Landschap, is een heel afwisselend gebied. De invloed van de zee is in dit gebied sinds de vroegere stormvloed niet meer weggeweest en heeft het gebied in belangrijke mate gevormd. Achter en op de resten van de oude, inmid dels overstoven zeedijk heeft zich een mooie duinenrij gevormd, en op de plaats van de vroegere dijk doorbraak ligt nu een getijdengeul waardoor het zeewater naar binnen kan stromen. In het achterliggende gebied is onder invloed van dit zee water een schor ontstaan, doorsne den met kleinere geulen. De Herdijkte Zwarte Polder is pas kort geleden, in 2005, van land bouwgrond omgevormd tot natuur- Verdronken Zwarte Polder Wannes Casteliins ZeeuwsLandschap 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 17