Duingebied Oranjezon 'rouwen Oostkapelle ramezon et voormalig waterwin bied is een gevarieerd atuurgebied waar de aden zich met hoogte rschillen slingeren door duinen, duingraslan en, struwelen, loof-en aldbos. tartpunt: Het plein oor de kleine expositie ij de entree van het ;ebied, Kon. Emmaweg !2, Vrouwenpolder. Die ntree is aan het einde van een doodlopende weg die ligt aan de Kon. Emmaweg, e weg van Vrouwenpolder richting Oostkapelle. Parkeren kan aan het begin 'an die doodlopende weg, tegenover uitspanning Oranjezon en naast camping )ranjezon. Honden zijn niet toegestaan, kledingadvies: lange broek en hoge schoenen. oensdag 26 december onderdag 27 december jdag 28 december erdag 23 februari 14.00 uur 10.00 -14.30 uur - kerstballenwandeling 10.00 -14.30 uur - kerstballenwandeling 14.00 uur In samenwerking met de Sequoiahof in Vlake worden er ook dit ganzenseizoen weer snertexcursies georgani seerd. Kinderen van donateurs van het Zeeuwse Landschap of een ander provinciaal landschap betalen €0.50 om mee te doen, andere kinderen betalen 1,50 euro (ine 1. toegang tot het terrein -hun ouders betalen alleen het toegangskaartje a €1,-). Bij de ingang verkoopt de Rotary aan alle wandelaars warme versnaperingen tegen een vriendenprijs voor het goede doel. ZeeuwsLandschap 27 2 aterdag 29 december!4.00 uur Yerseke Moer Het weidegebied de Yerseke Moer wordt wel het open luchtmuseum van Zeeland genoemd. Sporen van natuur en cultuur van de laatste 2000jaar worden weerspiegeld in een bijzondere flora en fauna. In de winterperiode overwinteren duizenden ganzen in het gebied. zaterdag 19 januari zaterdag 16 februari Het arrangement omvat: 10.00 uur ontvangst met koffie en een bolus 10.30 uur ganzenkijkexcursie door de Yerseke Moer onder leiding van een gids van het Zeeuwse Landschap. De excursie is niet door de weilanden van de Yerseke Moer, maar vanaf de openbare weg. 12.30 uur Zeeuwse erwtensoepmaaltijd met boerenbrood en Zeeuws spek. Na de maaltijd is er gelegenheid om de wintertuin van de Sequoiahof te bezoeken. Startpunt: De Sequoiahof van de familie De Koeijer. Kanaalweg 79,4417 PA Vlake. telefoon 0113-382548. Aanmelden: verplicht, tot 3 dagen voor de excursie bij de Sequoiahof. De excursie gaat door als er minimaal 8 aanmeldingen zijn. Kosten: donateurs €12,50, niet-donateurs €15,-. Kerstballenwandeling Oranjezon De Rotary Club Walcheren organiseert in samenwerking met het Zeeuwse Landschap een zogenaamde 'kerstballenwandeling'. Op donderdag 27 en vrijdag 28 december kan tussen 12.00 en 14.30 uur gestart worden bij de ingang van natuurgebied Oranjezon. De speurtocht in kerstsfeer duurt ongeveer anderhalf uur. Elk kind is mèt zijn ouders (of grootouders of andere begeleiders/speurders) welkom om achter de kerstballen aan te speuren naar bijzondere diêren en planten! NB: kinderen Onder de 12 jaar mogen niet alleen het terrein in. Neeltje Neeltje Jans Na de realisatie van de Fijlerdam in 1986 is natuurge bied Neeltje Jans aangelegd. Het is verbazingwekkend om te zien hoe de plantengroei zich ontwikkelt. Ook vele vogel soorten hebben het c uingebied ontdekt. 5 tartpunt: Het startbord en de vlaggen van Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten, op de hoek van de parkeerplaats van Waterland Neeltje Jans (betaald parkeren). 10.00 uur 10.00 uur

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 27