Natuurparadiis de Hooge Platen Chiel Jacobusse Chiel Jacobusse ZeeuwsLandschap 9 (2000 koppels) en strandplevier (10 koppels), die bij voorkeur de meest afgelegen plekjes opzoeken om zich voort te planten, komen hier graag. Ver weg van de onrust, daar gedijen ze. Het zal niemand verbazen dat dit soort plekjes in Nederland en Europa langzamerhand aan het verdwijnen is. De populaties van de kustpioniers staan dan ook internati onaal onder grote druk. De broedpo- pulaties op de Hooge Platen vormen gemiddeld tientallen procenten van de totale Nederlandse populaties en zijn van Europese betekenis. Maar dit landschap trekt niet alleen de bekende pioniers aan. Een wel heel bijzondere nieuwkomer onder de nestelende vogels is de slechtvalk, van origine een bewoner van koele klimaten en hoge klifkusten. Eén koppel houdt al twee jaar domicilie op een laag duin aan de rand van het getijden water. Door wind en golfslag vinden we grof gestructureerde zandplaten aan de westzijde. De laatste vijf jaar heeft zich hier een kleine groep gewone zeehonden gevestigd, op dezelfde plek waar tot het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw nog dagelijks 100 tot 150 dieren waren te bewonderen. Het maximale aantal getelde dieren in 2007 is 34, maar meestal zijn het er minder. In de zomerperiode worden de dieren vaak door nieuwsgierigen of onwe tende watersporters verjaagd van de banken. Dat is niet goed voor de continuïteit van de kleine populatie, en wat extra telt is dat een aantal dieren juist in die zomerperiode zwanger is of een pup moet zogen. Met de aanwas van de groep wil het Jonge dwergstern nog niet erg vlotten. De laatste vijf jaar zijn slechts twee pups bij de groep gezien, maar jaarlijks spoelen in de omgeving vele huilers aan. Het lijkt er op dat slechts door immigra tie. inclusief de komst van dieren die vanuit opvangcentra zijn losgelaten, de kudde standhoudt. Aan de oostzijde van de Bol ligt een uitgestrekt slik, dat rijk is aan bodemdieren. Op het hoogtepunt van de najaarstrek leven van al deze schelpdieren, wormen en kreeftachtigen, een paar weken lang Schorviltbii op zeeraket

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2007 | | pagina 9