Landschap in 't kort Meer weten? sms naar 3669 landschap SPATIE >1 i Nieuwerwetse kijkbuis (C. van de Kreeke-Abrahamse). Kijken met mobieltjes in de aanslag (j. Meijers). SMS-en in Oranjezon Eind vorig jaar werd natuurge bied Oranjezon door de provin cie uitgeroepen tot aardkundig monument, het eerste in Zeeland. Het maakt deel uit van het aard kundig waardevolle duingebied De Manteling van Walcheren, tus sen Vrouwenpolder en Domburg. Het is een relatiefjong duinge bied, dat is ontstaan in de 16e Het ontvangen SMS-bericht is gratis. Geen abonnementsdienst. 0/-\_9 HET 2f[UWit LANDSCHAP eeuw, en wordt gekenmerkt door actieve verstuivingprocessen onder invloed van de wind. Op de noor delijke strandvlakte vindt zelfs nieuwe duinvorming plaats, een verschijnsel dat uniek is gewor den in Nederland. Door de lange geschiedenis van aangroei zijn alle stadia van duinvorming te zien: van de parallelle rijtjes duinen op het strand, tot de goed ontwikkelde duinruggen en duinvalleien verder van de kust af. Om wandelaars te wijzen op de aardkundige bezienswaardigheden, heeft Het Zeeuwse Landschap kijkbuizen geplaatst. Deze staan langs de blauwe wandelroute, die hiermee is getransformeerd tot aardkundige route. Kijkje door het kleine gaatje in zo'n buis, dan wordt je blik gericht op een aard kundig fenomeen. En stuur je een SMS-je naar het op de paal ver melde nummer, dan krijg je meteen een tekstberichtje terug met de bijbehorende informatie. Terreininformatie per SMS is een moderne vorm van informatie voorziening, die misschien niet iedereen, maar hopelijk wel velen zal aanspreken. We hebben hier voor gekozen in plaats van voor informatiepanelen, omdat de kijkbuizen beter in het landschap passen. Daarnaast is het handige van SMS datje ter plekke, zonder vooraf informatie op papier mee te hoeven nemen, kunt lezen wat je er ziet. Voor wie niet wil of kan SMS-en. of nog meer wil weten, is er in het informatiecentrum aan vullende achtergrondinformatie over de aardkundige waarden van Oranjezon. Het informatiecentrum is te vinden bij het voormalig pompstation, bij de ingang van het gebied. Jolein Meijers

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 24