Naaidbenoeio 'Oh dennenboom, eh dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon...'. Ken jij dat liedje? Na bet bijna kerstfeest is, zal je bet vast zinqen. En bij jallie in bais staat er misschien eek wel een dennenbeem. Als je qeed naar de bladeren van de kerst- beem kijkt, zie je dan iets bijzenders? Jaist, de bladeren bebben een beel andere verm dan van de meeste bomen. Ze zijn niet plat, maar lanq en dan. Het lijken net naalden! Daarom beten dit seert bomen 'naaldbemen'. Er zijn wel 600 verschillende soorten naaldbomen. Een naaldboom is een bijzondere boom. Want bij is in de winter qroen. Veel andere bomen zijn kaal. Kijk maar eens naar buiten Je ziet allerlei bomen waarvan de bladeren zijn afgevallen en dat noemen we kaal. Als de winter voorbij is, komen er weer nieuwe bladeren aan de takken. Zulke bomen neery we loofbomen. In Zeeland komen in de natuur niet veel bes sen met naaldbomen voor. Dat komt omdat naaldbomen niet zo van klei beuden. Ze qroeien wel goed op zandqrond. Bijveerbeel in de duinen in Scheuwen-Duiveland of Wa cberen. Op dit plaatje zie je naaldbomen er loofbomen in bet duingebied van Walcberer De meest bekende naaldbomen zijn de spar en de den. De dennenboom uit bet liedje is een spar. De naalden van de spar zijn vrij kort en zitten ieder apart aan de tak; ze staan alleen. Bij een den zitten er altijd tw< naalden bij elkaar. Zé kun je bet onthouder Spar Solo (solo betekent: alleen) bladeren van de linde dennentak sparretak Den Duo (duo betekent: twee) Er zijn ook naaldbomen met meer dan twee naalden bij elkaar. De dennenappel is de vrucht van de den. Eerst is bij qroen. Als bij rijp is, kleurt bij bruin. Tussen de schub ben zitten de zaden. Muizen, spechten en mezen zijn daar dol op. Een muis knaagt een den nenappel netjes recht af. De specht bakt de zaadjes er uit in zijn 'specbtensmidse'. Dat is een spleet in een boomstam of een tak waar bij de dennenappel in vast klemt. specbtensmidse 18 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 18