terra maris Zilt en Wild! www.terramaris.nl info@terramaris.nl Duinvlietweg 6 4356 ND Oostkapelle 0118- 582620 Openingstijden Mei t/m oktober: dagelijks van 10 tot 17 uur November t/m april: woensdag t/m vrijdag van 12 tot 16 uur. zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur (tijdens deze periode in de Nederlandse schoolvakanties dagelijks van 12 tot 17 uur) Donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap kunnen Terra Maris tegen gereduceerd tarief bezoeken. Terra Maris is onderdeel van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Zeehond bij de Hooge Platen. (F. Schenk) Voor wilde natuur hoefje in Zeeland niet ver te zoeken. Het buitendijkse getijdeniandschap met zandplaten, slikken en schorren is altijd wel met een korte rit te berei ken. Deze typisch Zeeuwse natuur gebieden met hun droge en minder droge delen zijn gevormd door de voortdurende werking van eb en vloed en zijn de natuurlijke thuisha vens van vele (zeldzame) vogel- en andere diersoorten. Bij Terra Maris is vanaf eind janu ari 2010 de bijzondere wereld op de Zeeuwse platen en schorren te zien en te beleven tijdens de expositie 'Zilt en Wild!'. Unieke filmopnames vanaf de Bol nemen u mee naar de prachtige fauna van de Hooge Platen tijdens het broedseizoen. De natuurlijke bewoners van de platen krijgen regelmatig natte voeten, weten pre cies hoe en waar ze hun eten kun nen vinden en hebben elk hun eigen overlevingsstrategie. Sommige vogels broeden in kolonies, andere verstoppen juist hun nestjes. Maar kijk uit: loop voorzichtig anders staat u op de broze eitjes van de dwergstern! En natuurlijk komen ook de zeehonden op de platen uit gebreid in beeld. De Zeeuwse schorren zijn juist voor andere diersoorten een aantrek kelijke broed- of pleisterplaats. Bijvoorbeeld de blauwborst, de grauwe gans. maar ook de oever pieper en de bruine kiekendief zijn graag geziene gasten in het Verdronken land van Saeftinghe. Zeldzaam of minder zeldzaam, alle soorten laten zich op deze expositie van dichtbij bewonderen. Zonder voedsel geen leven, daarom blijven de bijzondere zoutplanten van de Zeeuwse delta niet onderbe licht. Wist u dat er wel tien verschil lende insecten afhankelijk zijn van de zeeaster, een typische schorren- plant? En dat er zelfs een bijensoort, de schorviltbij. is die alleen hier voor komt? Bovendien: scheurbuik, vlooien, vlekken... niet alleen die ren, maar ook de mens wist heel vroeger al gebruik te maken van de specifieke eigenschappen van bepaalde zoutplanten. Kortom: Zilt en Wild! Beleef het leven met eb en vloed bij Terra Maris. Carolien Schaap. medewerker educatie en exposities Kent u Peter Rabbit* nog? Het ondeugende konijntje met zijn brave zusjes, die ondanks de waarschu wing van zijn ouders toch gaat stelen in de groentetuin van de enge tuinman Mr. McGregor? De tuinman die op hem loerde en met bezem en hark het arme konijntje probeerde klem te zetten! Nu zit ik (tuinman bij Terra Maris) niet achter de konijntjes aan, maar we proberen elkaar wel voortdurend te slim af te zijn. We hebben bij voorbeeld gaas rond de groentetuin staan. Niettemin is het een zwanger konijn blijkbaar gelukt eroverheen te springen en stiekem een holletje te graven. Heeft Terra Maris opeens een ren met kleine konijntjes in plaats van een groentetuin! "Ha denk ik "de suikermaïs zou wel eens rijp kunnen zijn". Een kolf je geplukt en inderdaad het smaakt erg lekker! Blijkbaar hebben ze me bespied, want de volgende dag zijn alle kolven gepeld en schoon afge kloven. Dit jaar hebben we voor het eerst zeegroenten geplant in de akkertuin: een foliebak met een drain zodat de waterstand regelbaar 22 ZeeuwsLandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 22