Historische kenmerken water wingebied Sint Jansteen Het Waterwingebied Sint Jansteen is één van de drie natuurgebieden die in 2008 onder de hoede van Het Zeeuwse Landschap zijn gekomen. Nadat in eerdere nummers van Zeeuwse Landschap al aandacht aan deze nieuwe aanwinst is geschonken door medewerkers van HZL, laat ik -als gewezen terreinbeheerder- in dit artikel mijn licht over het gebied schijnen. rabatten. Dat zijn verhoogde stro ken grond van zo n 10 tot 15 meter breed tussen met de hand gegraven greppels. De verhogingen bestaan uit de grond die vrijkwam bij het graven van de greppels. De rabat ten werden beplant met bomen en het overtollige water kon snel afstromen via de greppels. Vanaf de start van de waterwinning in 1936, zakte de grondwaterstand en niet lang daarna was er van moeras geen sprake meer. Ten zuiden van Heikant, aan de oos telijke kant van de Lekestraat, en dus nog precies op Nederlands grondgebied, zijn in het weiland de rabatten nog goed zichtbaar. Het Stroperbos, net over de grens bij Kapellebrug, bestaat voor een groot deel uit rabatten. Het gebied is onderdeel van een zandafzetting uit het Pleistoceen. Het is anderhalve kilometer lang, oost-west georiënteerd en vrij smal. Zonder het bouwland in de Schommeling is het ongeveer 100 ha en het bestaat uit een groot aantal perceeltjes. Daarvan waren er in 1832 vijfenveertig beplant met zomereiken en vijfendertig met sparren. Daarnaast waren er zeventig perceeltjes bouwland en één perceeltje weiland. Het moet een gebied geweest zijn waar de patrijzen kirden, de geelgors vanuit zijn uitkijkpost zijn eigen Schapen in het waterwin gebied Sint Jansteen. (C. Jacobusse) De naam en ligging Dat dit gebied de bossen van Sint Jansteen heet, is voor ons heel normaal. Vroeger, in elk geval in 1832 zo leert de kaart op pagina 9, heette het echter Broek Bezuiden. De ernaast gelegen polder die nu de Schommeling heet, heette toen Broek Benoorden. Het lijkt een eigenaardige naam, maar is dat al wat minder als je weet dat een broek niet alleen een kledingstuk is, maar ook een aan een grens liggend moeras. Qua ligging klopt dat precies, want dit natuurgebied ligt exact aan de grens. Maar een moeras?, dat lijkt wat overdreven. Toch is het dat vroeger geweest en dat is nog te zien aan de aanwezige ZeeuwsLandschap 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2009 | | pagina 7