Kennis van de deltanatuur Er ligt een brede wetenschaps beoefening aan de basis van zijn proefschrift. Anton heeft allerlei analyses gedaan, variërend van chemische bepalingen tot het uit pluizen van historische archieven. Hij pleit ervoor in Zeeland actief meer kennis te verspreiden over het beheer van deltanatuur. Inmiddels is hij actief in een deskundigen team dat zorgt voor kennisuitwis seling op het gebied van duinen en kust. Maar er is meer nodig, vindt hij: 'Ons natuurbeleid is op orde. maar we ontberen in Zeeland wetenschappelijk onderzoek. Dat is nodig om kennis te verbreden en verbanden te leggen tussen niet voor de hand liggende disciplines.' Zelf laat hij zich nog steeds ver bazen door de schoonheid van de natuur: 'Ga eens in het gras lig duinen dan die ik kende van de mooie zomerdagen dat we gingen zwemmen in Zoutelande. Met de biologieclub gingen we vaak naar de Biesbosch, die toen nog niet afgesloten was, en later met de KJN hielden we kampjes in Zuid Limburg en de Ardennen. Wat ik heb meegenomen uit die tijd zijn het verhaal van de duinen, belang stelling voor de Delta en kennis van de plantensoorten van kalk- graslanden.' Na zijn studie biologie trad hij in dienst bij de provincie Zeeland en later bij Staatsbosbeheer. 'Dat was een grote impuls om dieper te denken. Er werkten daar allerlei specialisten, er was een cultuur van elkaar meenemen naar andere gebieden. Staatsbosbeheer heeft me gestimuleerd zaken uit te zoeken en vast te leggen.' De rol van de beheerder Het proefschrift beschrijft hoe de samenstelling van het zand, de invloed van de mens door de eeuwen heen en de dynamiek de duinen van nu hebben gevormd. 'Duinen zijn één van de weinige plaatsen waar we grote natuurlijke processen hun gang kunnen laten gaan. Het is de rol van de beheer der daarover de regie te voeren, om te zorgen dat het gebeurt.' Ook Oranjezon komt voort uit een grootschalig verstuivinggebied. Het bevindt zich in een zogenaam de 'alternatieve stabiele toestand het duin is, onder andere door de aanplant van helm en bos, binnen een eeuw veranderd van stuivend duin naar vastgelegd duin. Dit pro ces is eigenlijk niet omkeerbaar, dat zou teveel energie vragen. Anton pleit er dan ook voor in Oranjezon vooral kleinschalige dynamiek te stimuleren. Daar zullen beslist veel planten en dieren van profiteren. Daar komt bij dat kleinschalige verstuivingen een gunstig effect hebben op het kalkarme en dus verzuringgevoelige Oranjezon. In diepere lagen blijkt 0,2 tot 0,5 kalk aanwezig te zijn. die bufferend werkt wanneer ze plaatsgewijs aan de oppervlakte komt. Ir. J. Meijers is hoofd communi catie van Stichting Het Zeeuwse Landschap 1 Anton M.M. van Haperen: Een wereld van verschil. Landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden, KKNV Uitgeverij, ISBN 978-90-5011-317-5 Grootschalige dynamiek in de Meeuwenduinen op Schouwen. (A. van Haperen) Anton van Haperen. (M. Oonk) Kruipend stalkruid (Ononis repens) en zandblauwtje (Jasione montana) (A. van Haperen) Windkuil in kleinschalig verstuivend duinlandschap. (A. van Haperen) gen, kijk naar de lucht, kijk naar de bloeiende rozen. Sluit de natuur in je hart. dan komen de vragen vanzelf.' ZeeuwsLandschap 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 11