Bergen op Zoom vanuit de lucht met op de voor grond enkele eilanden in het Zoommeer, (l. de Jong) van het land (dan is eigenlijk alleen Goeree-Overflakkee eigenaardig ingedeeld). Het Hollandsch Diep en het Haringvliet zijn volledig niet-Zeeuws. de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer zijn het slechts ten dele. Zeeuws gedeputeerde Lous Coppoolse realiseerde zich in 2000 dat als je de schaduwkanten van de deltawerken wilt bestrijden, je dat niet op je Zeeuwse houtje kunt doen. Je zult daarvoor moeten samenwer ken met Noord-Brabant en Zuid- Holland. Zijn lijn werd door wijlen Thijs Kramer gevolgd en in 2004 werd op zijn initiatief de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta opgericht. Geen gezondere Oosterschelde zon der samenwerking met onze buren rond het Volkerak-Zoommeer. Maar ook geen goede afvoer/berging van overvloedig rivierwater voor Zuid-Holland en Noord-Brabant zonder samenwerking met Zeeland. Sleutelen aan de delta doe je op de schaal van de hele delta. Schaduwzijden Maar schaduwzijden? De veiligheid is toch op orde? Nou, minder dan menigeen denkt. Waar de delta aan de zeezijde dankzij de deltawerken tegen een stootje kan, is zij aan de rivierzijde kwetsbaar. Die kant is er bij de deltawerken feitelijk bekaaid vanaf gekomen. Niet dat we hoeven vrezen voor een ramp als die van 1953, maar overstroming van regio's als Dordrecht of Gorinchem zou wel enorme economische schade aan richten. Na de bijna-overstromingen van 1993 en 1995 (bovenstrooms van Gorinchem) zijn veel maatregelen getroffen, maar bij hoge rivierafvoer en gelijktijdige storm storm op zee. houden we het Benedenrivierengebied er niet mee droog. Overtollig rivierwater bergen op het Volkerak-Zoommeer kan soulaas bieden. De noodzaak hiertoe is nu erg klein (1/1400jaar), maar zal snel toenemen. Op lange termijn, met een zeespiegel die enkele meters boven de huidige ligt, wordt de aanpak van bergen en pompen steeds las tiger. Waarschijnlijk zal Nederland dan moeten kiezen voor één grote open afvoer naar de Noordzee: het Hollandsch Diep en Haringvliet als een megastroomgoot met enorme dij ken aan de randen. Zoals opgemerkt, dit is voorlopig niet aan de orde (en ondermeer afhankelijk van de opvol gers van Kopenhagen), maar wel iets om op het netvlies te houden. Een andere in het oog lopende scha duwzijde van de deltawerken is de natuurlijke staat van de gevormde waterbekkens. Waar vroeger Rijn en Maas onbelemmerd door verschil lende stromen de Noordzee inliepen Blauwalgen bij de Krammersluizen kleuren het water niet blauw, maar groen. (L. de Jong) Zeeuws Landschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 13