Zeeuwse Zoogdieren in kaart gebracht Komen in Zeeland wilde zwijnen voor? Of edelherten? Wie direct geneigd is deze vragen ont kennend te beantwoorden, moet zeker kennisnemen van de atlas van de Zeeuwse zoogdieren, het nieuwste deel van onze boekenreeks Fauna Zeelandica. Daarin valt te lezen dat er in de Autrichepolder in Zeeuws-Vlaanderen in 1755 drie wilde zwijnen werden geschoten. Maar ook dat er in 2008 op Noord-Beveland op de Schotsman enkele exemplaren werden uitgezet door onbeken den. Op 15 februari 1992 werden drie edelherten gezien in het Verdronken Land van Saeftinghe. Niemand weet waar ze vandaan kwamen of waar ze naar toe gegaan zijn. Dwergvleermuis (l. caiie) Knuffels Zoogdieren vormen voor veel mensen de meest aansprekende diergroep. Ongeacht of het gaat om zeehonden, reeën of konijnen: we koesteren ze als waardevolle medebewoners van onze planeet. Alleen vogels kunnen zich qua populariteit meten met zoogdie ren. Maar daarvan zijn er veel meer. Hoewel..., het aantal zoogdieren dat recent in Zeeland is waargenomen zal menigeen verbazen: niet minder dan 82 soorten! Daaronder zitten soorten die maar een heel enkele keer gezien worden als de walrus of de orka, soorten die ontsnapt zijn uit gevangenschap als de fret en de Amerikaanse nerts, maar ook alle daagse inheemse soorten als de haas en de mol. Voor het begrip 'recent zijn we uitgegaan van elk zoogdier, waargenomen en gerapporteerd na 1500. De feitelijke atlasperiode loopt van 1989 tot 2008. Dat een soort algemeen voorkomt zegt nog niks over de kans hem tijdens een tocht in het veld tegen te komen. Een overgrote meerderheid van de zoogdieren leidt namelijk een tamelijk verborgen bestaan. Dat merkje bijvoorbeeld als je vroeg in de ochtend, voor zonsopgang op pad bent. Je kunt dan op de meest onver wachte plaatsen bijvoorbeeld reeën of vossen tegenkomen. Op ochtenden dat er verse sneeuw ligt, merkje aan de vele sporen hoe talrijk bijvoor beeld bosmuizen kunnen zijn. Nachtelijke levenswijze Veel zoogdieren hebben een nachte lijke levenswijze. In het donker vlie gen niet minder dan 12 verschillende vleermuizen (ook zoogdieren) door het Zeeuwse luchtruim. Sommige daarvan zijn hier het hele jaar waar te nemen. Wie op een warme zomer avond met een speciaal apparaat om het geluid van vleermuizen op te vangen (een zogenaamde bat- Zeeuws Landschap 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 15