Burlend edelhert (C. Jacobusse) en de aardmuis en weet zich alleen te handhaven in natte gebieden en op eilanden waar de concurrenten ontbreken, in het noordelijk deel van Zeeland zit nog een belangrijke populatie van de noordse woelmuis, maar op Noord-Beveland is de soort, vanaf de aanleg van de Veerse Gatdam geheel verdreven door veld Een spannend verspreidingspatroon zien we ook bij de ondergrondse woelmuis. Die komt in Zeeland alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen en de Zak van Zuid-Beveland. Een relict van een aaneengesloten populatie toen deze gebieden nog aan elkaar vast lagen? Dat was tenslotte het geval tot ver in de Middeleeuwen. Zeezoogdieren Natuurlijk is Zeeland ook een uit stekend gebied om zeezoogdieren te spotten. Het gaat dan om roofdieren als de gewone en de grijze zeehond, de bruinvis en allerlei dwaalgasten als de ringelrob en de walrus. Maar ook om walvisachtigen als de potvis, de blauwe vinvis en de gewone dol fijn. Er zijn in het recente verleden maar liefst zeven zeeroofdieren en 18 walvisachtigen in Zeeland waar genomen! Meestal dwaalgasten die slechts goed zijn voor een voetnoot in de historie, maar soms ook soorten met een eigen Zeeuwse populatie. De gewone zeehond is bezig met een voorzichtige come back en heeft bovendien gezelschap gekregen van een nieuweling, de grijze zeehond. Over de bruinvissen bestaan nog volop zorgen, maar toch; ze zijn weer geregeld te zien. Onverwachte ontwikkelin gen en waarnemingen De nieuwe zoogdieratlas biedt een beeld van de laatste twintig jaar. Het boek laat zien dat er in twintig jaar veel gebeuren kan. Niemand had twintig jaar geleden durven voorspellen dat er weer volop zee honden zouden leven in de Ooster en Westerschelde. Evenmin kon iemand voorzien dat de vos zich tot een wijdverbreide cultuurvolger zou ontpoppen. Maar de keerzijde is er helaas ook. De bunzing is zeldzaam geworden, de das vrijwel en de otter geheel verdwenen. De konijnenstand leed zozeer onder besmettelijke ziekten dat de soort op het punt van verdwijnen leek. Maar als de voorte kenen niet bedriegen is er inmiddels een even onverwacht herstel gaande. Zo blijven onze zoogdieren steeds weer verrassen. Veel lezers zullen zich 'de wolf van Walsoorden' herin neren, die enkele jaren geleden veel ophef veroorzaakte in Oost-Zeeuws- Vlaanderen. Natuurlijk is ook die -compleet met foto- in het boek opgenomen. Rapporteer je waarneming Met het verschijnen van de atlas is een mijlpaal bereikt, maar het verzamelen van waarnemingen gaat onverminderd door. Er wordt hard en ambitieus gewerkt aan de landelijke 'Levende zoogdieratlas' die te vinden is op de website van de Zoogdiervereniging VZZ. Nieuwe waar nemingen kunnen worden doorgegeven via de websites www.waarneming.nl of www.telmee.nl. Ch. Jacobusse is hoofd ecologie van Stichting Het Zeeuwse Landschap De atlas 'Zoogdieren in Zeeland' is verschenen als deel 5 van de reeks Fauna Zeelandica onder de volgende specificaties: Bekker, J.P. e.a.: Zoogdieren in Zeeland en is uitgegeven door Het Zeeuwse Landschap in samenwerking met de Zeeuwse zoogdierwerkgroep en de landelijke Zoogdiervereniging VZZ. Het is verkrijgbaar in de museum winkel van Terra Maris en bij de boekhandels van de Groene Kring: Boekhandel de Vries in Zierikzee, boek- en kantoorboekhandel Basting in Oostburg, boekhandel De Koperen Tuin in Goes, boekhandel Het Paard van Troje in Goes, boekhandel De Drvkkery in Middelburg en boek handel Van Velzen in Krabbendijke. De prijs bedraagt €19,90. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap kunnen het boek ook bestellen door €15,00 over te maken op bankrekeningnum mer 510336167 t.n.v. Het Zeeuwse Landschap in Heinkenszand. Vermeld duidelijk uw naam, adres en donateurnummer. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, krijgt u het boek zo snel mogelijk thuis gestuurd. ZeeuwsLandschap 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 17