4è Uitkijktoren Slikken van de Heen In een van de meest ruige natuurter reinen boven de Westerschelde, de ruim 250 hectare grote Slikken van de Heen. heeft Het Zeeuwse Landschap onlangs een uitkijktoren geplaatst. Vanaf het plateau, dat zich ruim 10 meter boven de grond bevindt, kijkt u boven de boomkruinen uit en kunt u de volle omvang van het gebied tot u door laten dringen. Bij helder weer is het uitzicht adembenemend. Er zijn dan verschillende grote objec ten in de omgeving te zien. zoals de Krammersluizen, de watertoren van St. Philipsland en de brug over het Schelde-Rijnkanaal. Er lopen twee gemarkeerde wandel routes door het gebied. Beide zijn ongeveer 3 kilometer lang. De rode route voert langs het onlangs ver nieuwde vogelkijkscherm, de blauwe route komt langs de uitkijktoren. De toren en het kijkscherm zijn mede door financiële bijdragen van de provincie Zeeland en de Nationale Poscode Loterij tot stand gekomen. Het meest geschikte startpunt voor een wandeling is bij het informatiepa neel aan de Philipsdam/Campweg. Het gebied is plaatselijk erg drassig en behoorlijk ruig zoals gezegd, dus stevige wandelschoenen of nog beter laarzen zijn aan te bevelen. De Slikken van de Heen worden begraasd door pony's en Schotse Hooglanders, u wandelt er tussen door. Blijf uit voorzorg altijd enige afstand houden van de dieren, zij krijgen dan even de tijd om van het pad af te gaan. Huibert Simons, hoofd terreinbe heer noord Heggenproject d'Aegen groeit Zoals in een eerder nummer is gemeld loopt sinds 2004 het land schapsproject 'D'Aegen. Walcheren weer de Tuin van Zeeland' (zie num mer 25/1). De doelstelling is verster king van de Walcherse landschaps- en natuurwaarden door de aanplant van Zeeuwse heggen of hakhoutbos jes. Tot de inundatie van Walcheren in 1944 had het eiland een fijnmazig heggenlandschap. Uit die tijd stamt de toenmalige publieke koosnaam De Tuin van Zeeland. De aanleg van heggen gebeurt op akker- en graslandpercelen van parti culiere grondeigenaren, in de meeste gevallen boeren. Deelnemende grond eigenaren ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor het opbrengstverlies van de ondergrond en de beheers kosten. Voor de financiering van het project is een specifiek landschaps fonds ingesteld, met geld van onder andere Het Zeeuwse Landschap en de gemeente Veere. Ook particulieren en bedrijven storten geld in dit fonds. Provincie Zeeland heeft de startfase van dit project gesteund. In het voorjaar van 2006 zijn de eer ste heggen en bosjes aangeplant bij de eerste vier deelnemers, allemaal boven de lijn Domburg - Veere. Deze plantjes zijn ondertussen uitgegroeid tot volwaardige struiken. Nadien zijn er binnen dit zoekgebied nog negen deelnemers bijgekomen. Er is intussen vier kilometer aangeplant. Vanwege de aangehouden clustering begint er in de omgeving van de Rijkebuurtweg te Vrouwenpolder en de Zwanenburgseweg te Oostkapelle langzamerhand een echt heggenland- schapje te ontstaan. Natuurlijk streven we ernaar het aantal elementen binnen het zoekge bied te vergroten. Hiervoor is echter aanvulling van het landschaps fonds nodig. Gemeente Veere, heeft D'Aegen, en het bijbehorende land schapsfonds, inmiddels formeel aan gewezen als een mogelijkheid voor het verplicht storten van verevenings- bijdrage in het kader van de rood- voor-groen-regeling. Ondernemers die bijvoorbeeld een minicamping of werkplaats in het buitengebied willen uitbreiden mogen dit alleen doen als ze een bijdrage leveren aan het land schap of de natuur in de omgeving. Niet alleen de heggen binnen de gemeente Veere groeien de komende jaren verder uit. Ook de gemeente Vlissingen heeft geld voor d'Aegen gereserveerd, dat zal worden besteed in een tweede zoekgebied, te weten de omgeving Ritthem. Hier wordt in het voorjaar van 2010 een interessepei ling onder grondeigenaren gehouden. Hopelijk is er voldoende animo, zodat ook hier het karakteristieke Walcherse landschap kan herleven. Charlotte van Sluijs-Poppe, mede werker Stichting het Zeeuwse Landschap A Uitkijktoren bij de Heen. (H. Simons) ZeeuwsLandschap Heggenlandschap Walcheren, (c. Jacobusse) ■HHBsmai

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 25