In dit nummer Colofon Bankgegevens Adresgegevens Stichting Het Zeeuwse Landschap Postadres Postbus 25.4450 AA Heinkenszand Bezoekadres Brugstraat 51.4475 AN Wilhelminadorp Telefoon 0113 - 56 91 10 E-mail info'" hetzeeuwselandschap.nl Internet www.hetzeeuwseiandschap.nl Bankrekening I 245740 Bankrekening II 51033O167 IBAN NL71 ABNA 0510336167 BIC ABNANL2A Bankrekening III 414 4107001-75. Belgische Kredietbank te Geel Redactie Jan van den Boom Gert-Jan Buth Marten Hemminga - Chiel Jacobusse Vincent Klap - Jolein Meijers Kopij Bijdragen voor dit blad in de vorm van artikelen, ingezonden stukken, foto's enz., kunnen worden gezonden aan de redactie. Aanlevering via e-mail verdient de voorkeur. Inleveren voor het einde van het kwartaal. Plaatsing van artikelen betekent niet dat deze het inzicht van de redactie weergeven. Coverfoto Haviksportret. (C. Jacobusse). Vormgeving en productie Pieters Grafisch Bedrijf, Groede Projecten van Het Zeeuwse Landschap worden ondersteund door ZeeuwsLandschap VOOR GOEDE DOELEN Zeeuws Landschap is een uitgave van de Stichting Het Zeeuwse Landschap. behoud van en de zorg voor landschappelijk, natuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch belangrijke terreinen in het algemeen en in Zeeland in het bijzonder. Overname van artikelen en illustraties alleen met toestemming van de redactie met bronvermelding. Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt toegezonden aan begunstigers van de Stichting. De uitgaven van de Stichting geven voorlichting over het

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 2