Vroeger hing op de boerderij alles met alles samen en had het allemaal een functie of bedoeling. Een hoeve was een bijna zelfvoorzienende minisamenleving. De zwarte schu ren met witte omlijsting, de bijge bouwen als bakkeet en wagenhuis, het erf met vate, huisboomgaard, mistpit, de bloemen- en moestuin, de juunren, de bomen en niet te vergeten de (meidoorn)heggen: het paste bij elkaar. Welke boer en boe ren krijgen nu nog als huwelijks cadeau een treures? De kousentuun - een rek waarop kousen in model werden gedroogd - is op beschei den schaal terug van weggeweest. Symbolen op het hek, aan het huis of op de schuur (zoals levensboom, makelaar) zien we nog wel, maar de meeste mensen herkennen de bete kenis ervan niet meer. Kleine akkers, heggen en gerief- houtbosjes - ze zijn geofferd aan de industrialisatie van de landbouw. Hierdoor zijn veel mogelijkheden voor vogels en andere dieren danig in de knel geraakt. Vogels als veld leeuwerik en grutto zijn aangewe zen op natuurgebieden. Neem de musterd, een klamp snoeihout en takkenbossen. Een prima biotoop voor allerlei gedierte (egel, bun zing, vogels). Waar liggen ze nog? En bij de nieuwe damwandschuren is geen plaats meer voor het uilen gat en brede overstekken (waar vogels als mus en zwaluw nesten kunnen bouwen). Happy end Genoeg gesomberd. Er zijn vele tradities en gewoonten verloren gegaan. Gelukkig zijn er ook nog veel overgebleven. Een behoorlijk aantal Zeeuwen zet zich. meestal als vrijwilliger, in voor instandhouding. Ook al is het vaak als folklore en niet meer als onderdeel van het dagelijks leven. Desalniettemin zijn het wel (kleine) voorbeelden van hoe het vroeger was. De natuurbescherming draagt een flinke steen bij. Hoeve van der Meulen is al genoemd, maar ook bij de inrichting van nieuwe natuur dient het historische landschap vaak als referentie. R. Antonisse is journalist en met ingang van dit nummer nieuw redac tielid van Zeeuws Landschap. Hij stelde het boekje Echt Zeeuws?! samen uitgave Contour en Nederlands Centrum voor Volkscultuur), dat als afsluiting van het Jaar van de Tradities verscheen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2010 | | pagina 10