Landschapsonderhoud doordeweeks in 2007 yfj/ De Boom In Jaarbericht 2007 Door Pieter Voets, medewerker SLZ Zonder de inzet van vrijwilligers, zou SLZ héél veel werk niet kunnen uitvoeren. Ook in 2007 werd er weer een enorme prestatie geleverd. In dit artikeltje zal ik mij richten op de doordeweekse ploegen (VLP's). Deze ploegen bestaan uit vrijwilligers die onder steund worden door vaste SLZ-medewerkers. In totaal is er bijna 20.500 uur aan vrijwilligerswerk verricht (incl. aansturing) waarvan ongeveer 8.708 in Zeeuws-Vlaanderen en 11.770 in Noord- en Midden Zeeland. Dit betreft dus alleen de doorde weekse ploegen. doordeweekse vrijwilligers. Zo was er 15 mei een excursie naar Zuid-Limburg en in september naar de Hompelvoet. Kenner van het gebied, Kees de Kraker gaf ons een rondleiding. Om de dag af te sluiten hebben we nog wat gedron ken op een terrasje in Brouwershaven. In de winter bestond het werk voornamelijk uit knot- en plantwerk. In de zomer zijn diverse hooi landen en dijken weer gemaaid. Op deze manier wordt de bodem verschraald, waardoor er een waardevolle vegetatie kan ontstaan. Aangezien SLZ ook een rol speelt bij het beheer van de ontwikkel de wandelnetwerken, zijn de ploegen daar ook een aantal keer ingezet. Hier ging het om het maaien van de tracés en het snoeien van beplantingen om doorgangen te waarborgen. De fruitploeg is in 2007 ook weer actief geweest. In totaal zijn er bijna 1400 fruitbomen gesnoeid. Eén van de successen van de fruitploeg is het aanplanten van 120 hoogstamfruitbomen bij het jachthuis, dit in samenwerking met de VLP. De eigenaren reageren vaak enthousiast en willen het snoeien ook leren. Het enthousiasme zorgt er voor dat de ploeg soms een lunch voorgeschoteld krijgt, compleet met wijn! De buitenplaatsploeg is in 2007 weer bezig geweest met het onderhoud op de diverse buitenplaatsen, in totaal ongeveer 525 uur. In 2007 zijn er ook excursies geweest voor de In 2007 is de schrijver van dit artikel begonnen als assistent coördinator/ voorman VLP in Noord en Midden Zeeland om Peter van der Vliet te ondersteunen bij het steeds uitbreiden de werk. Op deze manier wordt een goede aansturing van de ploeg nage streefd. Lucien Calle heeft Zeeuws- Vlaanderen onder zijn hoede. In 2008 zijn er wel wat ontwikkelingen in Noord- en Midden Zeeland wat betreft de VLP. Het aantal vrijwilligers is in de loop van het jaar teruggelopen en de ploegleider Wim van de Kamer is door ziekte uitgevallen. Er is nu een nieuwe structuur opgesteld waarbij de vaste medewerkers een aparte ploeg vormen die apart werkt van bestaande en nieuw op te richten regionale vrijwil- ligersploegen. Deze vrijwilligersploegen zullen zelfstandige ploegen zijn naar het model van de Klaplopers die op woensdag op Walcheren werken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 10