JJ 1 f 1 i kim Klimaatbosjes prikkelen Klimaatbosjes voor de toekomst worden moge lijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Afgelopen 2 jaar zijn er in Nederland ruim 700 kli maatbosjes geplant. 1 mÊ 1 1 1 - De Boom In Jaarbericht 2007 Nieuw type landschapselement in Zeeland Door Rudie Geus, medewerker SLZ Klimaatbosjes; ze moeten prikkelen en nieuwsgierig maken, maar vooral tot nadenken stem men en tot actie aanzetten. Het zijn opvallende nieuwe landschapselementen die iedereen oproepen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Zelf actie ondernemen kan al heel eenvoudig. Het is een kwestie van bewuste keuzes maken. Het planten van klimaatbosjes is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland en de LANDSCHAPPEN en maakt deel uit van de landelijke klimaatcampagne HIER In Zeeland heeft het Zeeuws Landschap op hun eigen terreinen 17 klimaatbosjes geplant. SLZ heeft bij diverse particulieren, waterschappen, terreinbe heerders, provincie en gemeenten in totaal 32 kli maatbosjes geplant. Elk klimaatbosje wordt gevormd door walnoten- bomen die in een driehoeksvorm worden geplant. De keuze voor deze soort is bewust gemaakt. Het is een gebruiksboom die de nodige aandacht trekt. Door bijvoorbeeld samen met kinderen walnoten te gaan rapen, kan het verhaal achter de klimaat bosjes bovendien op een aansprekende manier aan de nieuwe generatie worden doorgegeven. Klimaatbosjes zijn bedoeld als een symbool voor de grote compensatiebossen. Het doel van de klimaat bosjes is dat mensen na gaan denken over het kli maatprobleem, en bewuste keuzes gaan maken. De klimaatbosjes zijn voor iedereen. De meest ideale locaties zijn dan ook de plekken waar veel mensen komen. Denk aan natuurgebieden en wandel- of fietspaden in het open landschap, maar ook aan bedrijventerreinen, scholen, parken, parkeerzones, pleinen enz. Klimaatbosjes worden niet aangeplant om het gehele klimaatprobleem te compenseren, daarvoor is er de ruimte niet. Maar ook in Nederland kunnen we de vermindering van CO2 stimu leren. Door middel van klimaatbosjes probeert Landschapsbeheer Nederland mensen te laten na denken over wat zij kunnen doen tegen de CO2 uitstoot. Landschapsbeheer Zeeland heeft afgelopen 2 winters in totaal 32 klimaatbosjes aangeplant, meestal bestaande uit 3 bomen, enkele bosjes bestaan uit 6 of 9 noten. Aanplant van het klimaatbosje te Driewegen door Kiwanis Goes-Borsele (foto: Suzanne van Winsen)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 12