41* De Boom In Jaarbericht 2007 Ze staan op diverse plaatsen verspreid over de gehele provincie, vaak op overhoeken langs wegen of bij parti culieren langs de openbare weg. We hebben klimaatsbosjes geplant op eigendom van 16 particulieren, de Waterschappen Zeeuws-Vlaanderen (2) en Zeeuwse Eilanden (4), bij de gemeenten Sluis, Terneuzen, Hulst, Middelburg en Borsele, op terrei nen van Natuurmonumenten (2) en Staatsbosbeheer en de provincie Zeeland (2). De meeste klimaatbosjes zijn geplant door onze eigen uitvoe- ringsploegen of door de particuliere eigenaar. De begeleiding van een deel van de aanplant vond in de winter 2006-2007 plaats door de stagiair Michel Michielsen, winter 2007-2008 heeft stagiaire Suzanne van Winsen een groot deel van de aanplant begeleid. We hebben bij het aanplanten hulp gekre gen van waterschapsbestuurders, schoolkinderen van de basisscholen uit Nieuwdorp en 's Heerenhoek en de Kiwanisclub Goes-de Bevelanden. Bij alle klimaatbosjes is een paal met herkenningste ken van de klimaatbosjes geplaatst. Speciale plantplekken zijn een erf bij de grens Nederland - België, op een overhoek voor de kern centrale Borsele, op een weiland naast de A58, onder aan de Zeedijk van de Oosterschelde, bij de rotonde Terhole en Zaamslag en op de carpool Tholen. Klimaatbosje op overhoek van Waterschap Zeeuwse Eilanden voor de kerncentrale Borsele (foto: Suzanne van Winsen)

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 13