Over ommetjes en blommetjes De Boom In 2-2008 Nieuwe impuls aan wandelmogelijkheden rondom Goes Door Arend van der Wel, Gemeente Goes (Dit artikel verscheen eerder in 'Samenspel, informatieblad van de Gemeente Goes, maart 2008) Vanaf dit voorjaar zullen de mogelijkheden om door het mooie land rondom Goes te wan delen, worden uitgebreid. Wandelroutes bij of om enkele dorpen worden in ere hersteld. Paadjes worden aangelegd en hier en daar komt een bruggetje. En onderweg is er telkens meer te beleven en te genieten. Denk maar aan de enkele jaren geleden geplante heggen en aan de bloeiende akkerranden. Het wordt telkens meer een wondere wandel wereld rondom Goes. Er zijn al veel mogelijk heden, denk aan de krekenwandelingen in de Wilhelminapolder en aan het Kiekendiefpad rond Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge dat vorig jaar is uitgezet en intensief wordt gebruikt. Het gemeen tebestuur wil nóg meer mensen op nóg meer plek ken van het fraaie landschap rond de stad Goes laten genieten. In het Landschapsbeleidsplan dat de gemeente momenteel ontwikkelt, worden deze recreatieve mogelijkheden van het landschap uiter aard meegenomen. Wandelaar op het Kiekendiefpad (foto: Arjan de Hulster) Wandelprovincie De Gemeente Goes heeft 271.000, beschikbaar gesteld voor een heel pak ket grote en kleine investeringen die de wandelmogelijkheden rond Goes zullen vergroten. Ook de Provincie Zeeland zal via SLZ een bijdrage leveren. SLZ krijgt samen met de Agrarische Natuurvereniging Goes een coördinerende functie. Sommige onderdelen van het pakket worden dit voorjaar al uitgevoerd, andere vergen wat meer voorberei dingstijd. Behalve voor begaanbare paadjes en hier en daar een bruggetje, komt er ook geld beschikbaar voor bewegwijzering, informatieborden en op sommige plekken een rustbankje. Het initiatief van de gemeente Goes sluit haarfijn aan bij het streven van de provincie om Zeeland op de kaart te zetten als wandelprovincie. Er wordt gewerkt aan een wandelnet werk van zo'n vijfhonderd kilometer en de Goese trajecten dragen daar weer mooi aan bij. Het wordt tel kens aantrekkelijker voor mensen

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 14