De Boom In 2-2008 buiten Zeeland om een dag of zelfs meer dagen achter elkaar door onze provincie te wandelen. Maar ook de Zeeuwen wandelen graag, of het nu een tocht is van vijftien kilometer of een ommetje vanuit het dorp, al of niet met de hond. Bij de dorpen In Wilhelminadorp zal het wandel pad door het dorpsbos met schelpen beter begaanbaar worden gemaakt. Vanuit het Poelbos komt een paadje langs een akkerrand en over een nieuw bruggetje naar het vorig jaar in ere herstelde Vrouweputje aan de Oostweg. Vanuit Kattendijke wordt het weer mogelijk achter de camping langs richting Wilhelminapolder te lopen. Ook hier wordt een brug getje gemaakt. Op dit traject, het Personeelspad genoemd en een halve kilometer lang, liepen vroeger Kattendijkse werknemers van de land- bouwmaatschap De Wilhelminapolder van en naar hun werk. Rond 's-Heer Hendrikskinderen nemen straks de mogelijkheden om in alle rust te wandelen het meest toe. De Vereniging Dorpsbelangen aldaar heeft acht ommetjes ontwikkeld, die ook als één geheel gezien kunnen wor den: het Jacoba van Beierenpad. Een van de ommetjes gaat over de Biesterhoeksewegeling, die min of meer parallel loopt aan de Oude Zeedijk. Deze wegeling is eigendom van de ambachtsheer van 's-Heer Hendrikskinderen. Een prachtig plekje waar Jacoba van Beieren eens paardreed of met haar handboog schoot - het zou zomaar kunnen. Ook bij Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk komen in de komende jaren meer mogelijkheden voor wandelaars en fietsers. Akkerranden Wandelaars genieten intenser van het landschap dan fietsers en automobilisten. Het is dan ook niet zo gek dat bloeiende akkerranden als het even kan langs wandelroutes zijn te vinden. Die komen daar overigens niet vanzelf. In de gemeente Goes is het de Agrarische Natuurvereniging Goes die haar leden stimuleert om akkerranden met bloemen- zaad in te zaaien. Ook hiervoor heeft de gemeente de komende jaren weer geld beschikbaar. In april wordt op 22 plekken (in totaal 3,5 ha.) een nieuw, nog bloemrijker zaadmengsel gezaaid. Tweejarige bloemen die vorig jaar zijn gezaaid, zullen dit jaar eerder al in bloei staan en dat betekent alles bij elkaar ook een langere bloeiperiode. Er is nog altijd behoefte aan vrijwilligers die helpen bij het beheer van het wandelcircuit, bijvoorbeeld voor het Kiekendiefpad, maar straks ook voor het Jacoba van Beierenpad. Vrijwilligers kunnen zich melden via SLZ: 0113-230936 of via www.landschapsbeheer.nl/zeeland. Informatie over de heggen en akkerranden van de Agrarische Natuurvereniging Goes vindt u op www.anvgoes.nl. Over het Kiekendiefpad en andere wandelroutes vindt u alles op www.routebureauzeeland.nl. Voor fietsen en wande len in de Wilhelminapolder: www.kmwp.nl.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2008 | | pagina 15